Pridať do obľúbených

Na sklade 599 ks

EUROPA 2011: Lesy - Národný park Poloniny Číslo emisie
497
Dátum vydania
06.05.2011
Nomin. hodnota
0.90 €
Predajná cena
0.90 €

Národný park Poloniny je najvýchodnejšie slovenské veľkoplošné chránené územie. Rozprestiera sa v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. Dominantné postavenie v národnom parku majú lesy. Zaberajú viac ako 90 % územia. Tie najcennejšie sú vyhlásené za národné prírodné rezervácie alebo prírodné rezervácie na ochranu starých lesných spoločenstiev. Ich jedinečnou súčasťou sú človekom nenarušené alebo len málo narušené lesy nazývané pralesmi. Je to spoločenstvo, kde všetko prebieha v integrovanom cykle. Predstavujú vrchol prírodných ekosystémov.
Vývoj pralesa má tri štádiá. Kolobeh života sa začína v štádiu dorastania (les mladší ako 150 rokov), pokračuje v štádiu optima (les vo veku 150 – 250 rokov) a hynutie mohutných stromov s následným prirodzeným zmladením drevín prebieha v štádiu rozpadu (les starší ako 250 rokov). Hlavnou drevinou karpatských lesov je buk lesný (Fagus silvatica). Spolu s jedľou bielou (Abies alba) vytvárajú vzácne bukové a jedľovo-bukové spoločenstvá. Viac ako 40 metrov vysoké buky sú staré 200 až 250 rokov. Štíhle, viac ako 50 metrov vysoké jedle, sa dožívajú 300 až 500 rokov.
Zaujímavosťou starých lesov je aj množstvo viacerých vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Typická je bažanka trváca, skopólia kranská, zubačka žliazkatá, vrchovka alpínska, zvonček hrubokoreňový, ľalia zlatohlavá, scilla Kladného. Pralesy sú vhodným útočiskom pestrej palety živočíchov. V dreve odumretých bukov sa vyvíjajú larvy vzácnych fúzačov – fúzača alpského a fúzača červenokrkého. Obojživelníky tu reprezentuje kunka žltobruchá, mlok karpatský, salamandra škvrnitá. Z plazov je typická užovka stromová, vzácne sa vyskytuje aj vretenica severská.
K opereným obyvateľom patria tesár čierny, ďateľ bielochrbtý, muchárik červenohrdlý, jariabok hôrny, bocian čierny, sova dlhochvostá a iné. Žije tu srnčia, jelenia zver, zo šeliem rys ostrovid, vlk dravý, mačka divá i medveď hnedý. Karpatské bukové pralesy boli v roku 2007 zapísané do zoznamu Svetového prírodného dedičstva. Cezhraničné svetové prírodné dedičstvo pozostáva z desiatich samostatných celkov nachádzajúcich sa na Slovensku i Ukrajine. Najznámejším a najväčším pralesom je Stužica – národná prírodná rezervácia nad obcou Nová Sedlica.
      Mgr. Iveta Buraľová   

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 29
  • Stránka z 29