Pridať do obľúbených

Na sklade 39 ks

Umenie: Gotická nástenná maľba Číslo emisie
485
Dátum vydania
26.11.2010
Nomin. hodnota
1.20 €
Predajná cena
1.20 €

História Katedrálneho chrámu sv. Martina biskupa v Spišskej Kapitule siaha hlboko do 13. storočia. Jeho dnešná podoba je výsledkom niekoľkých prestavieb. Pôvodnú románsku fázu reprezentuje priestor v západnej časti – stĺpy s bobuľovými hlavicami pod emporou, dva zachované portály a socha leva z pôvodného západného portálu. Zásadná prestavba v poslednej tretine 15. storočia premenila kostol na halové trojlodie s vysokými priestormi s hviezdicovými a sieťovými klenbami. Prestavbu zavŕšilo pristavanie Zápoľských pohrebnej kaplnky.
Nástenný obraz Korunovania Karola Róberta je pozostatkom výzdoby z obdobia pred gotickou prestavbou. Námetom maľby nad severným portálom je slávnostný výjav, ktorému dominuje Bohorodička s Ježišom na kolenách. Jej trón, Ježišovo biele rúcho a ornamentika celého obrazu odkazujú k byzantskému umeniu, ktoré bolo na Spiš sprostredkované talianskym maliarstvom prelomu 13. a 14. storočia. Mária spolu s Ježišom sa obracajú žehnajúcimi gestami ku kráľovi s korunou na hlave, za ním – oddelený štítom s krajinskými červeno-bielymi brvnami a rodovými anjouovskými ľaliami – kľačí spišský kastelán, František Tomáš Semsay.
Po Máriinej ľavici vidno cirkevných hodnostárov – ostrihomského arcibiskupa Tomáša s ďalšou korunou v rukách, a za ním spišského prepošta Henrika. Scéna prezentuje hierarchizovanú predstavu o vláde odvodenej od Krista a garantovanej lokálnymi autoritami. Vzhľadom na starostlivo zachytené detaily odevov a insígnií sa dá predpokladať, že maliar vyšiel z dvorského prostredia.
Posledné komplexné reštaurovanie (Ladislav Székely 2005) dokázalo sekundárnosť historických nápisov, a teda i datovania v jednom z nich (1317). Vzhľadom na ikonografiu maľba teda mohla byť vytvorená aj krátko po poslednej korunovácii Karola Róberta z Anjou na uhorského kráľa ostrihomským arcibiskupom roku 1310.

Mgr. Dušan Buran
 

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 42
UMENIE: Martin Martinček (1913 – 2004) Číslo emisie
553
Dátum vydania
29.11.2013
UMENIE: Ján Jakub Stunder (1759 – 1811) Číslo emisie
552
Dátum vydania
29.11.2013
Umenie: Viera Žilinčanová (1932 – 2008) Číslo emisie
529
Dátum vydania
23.11.2012
Umenie: Tabuľová maľba Metercie z Rožňavy Číslo emisie
509
Dátum vydania
13.12.2011
Umenie: Ján Sambucus (1531 – 1584) Číslo emisie
507
Dátum vydania
25.11.2011
Umenie: Gotická madona z Ľubice Číslo emisie
486
Dátum vydania
26.11.2010
Umenie: Ján Mudroch (1909 - 1968) Číslo emisie
464
Dátum vydania
27.11.2009
Umenie: Cyprián Majerník (1909 - 1945) Číslo emisie
465
Dátum vydania
27.11.2009
Umenie - František X. K. Palko (?): Svätá Alžbeta, okolo 1750 Číslo emisie
410
Dátum vydania
14.11.2007
  • Stránka z 42
Pripojte sa k nám na facebooku