Tento produkt je nepredajný

Deň poštovej známky - Jozef Cincík Číslo emisie
388
Dátum vydania
24.11.2006
Nomin. hodnota
19.00 Sk

© Slovenská pošta, a .s., 2006 Jozef Cincík – výtvarník, ilustrátor, grafik, historik umenia, scénograf, redaktor, univerzitný profesor – sa narodil 8. marca 1909 v Clopodii v Rumunsku, kam odišli jeho rodičia. Po návrate rodiny na Slovensko, v roku 1914, navštevoval ľudovú školu v Kláštore pod Znievom a v Trnave, gymnázium v Lučenci a Karlovu univerzitu v Prahe, kde skončil právo. Od roku 1932 pôsobil v Matici slovenskej ako referent, neskôr tajomník Umeleckého odboru, riadil Štátny pamiatkový ústav pre stredné Slovensko a súčasne študoval filozofiu a dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Ilustroval knihy a publikácie, graficky upravoval matičné vydania, bol autorom návrhov slovenských poštových známok a podieľal sa na príprave slovenských bankoviek. Spoluzakladal Slovenské komorné divadlo, pričinil sa o vznik tlačiarne Neografia, pôsobil ako umelecký poradca pri návrhoch scén a kostýmov vo Fričovom filme Jánošík a hier uvádzaných Slovenským spevokolom, publikoval odborné štúdie a monografie z oblasti histórie a umenia. V roku 1945 emigroval a usadil sa v USA, kde prednášal archeológiu a dejiny cirkevného umenia a neskôr pracoval ako samostatný výtvarník interiérov kostolov a cirkevných stavieb. Zomrel v americkom Danville 28. januára 1992, pochovaný je na Národnom cintoríne v Martine. Okrem portrétu Jozefa Cincíka sú na známke použité motívy podľa jeho návrhov známok Kniežatá (1944), na FDC podľa známky Poštový kongres (1942). Podklady pochádzajú z archívnych a knižných zbierok Slovenskej národnej knižnice v Martine. Mgr. Magdaléna Brincková

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 40
  • Stránka z 40