Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Svetový rok fyziky - Dionýz Ilkovič Číslo emisie
355
Dátum vydania
16.05.2005
Nomin. hodnota
18.00 Sk

© Slovenská pošta, a.s., 2005 V decembri roku 2000 sa konal v Berlíne Svetový kongres fyzikálnych spoločností. Viac než štyridsať fyzikálnych spoločností z celého sveta, ktoré sa kongresu zúčastnili, schválilo návrh, aby rok 2005 bol deklarovaný ako Svetový rok fyziky. Tento návrh bol prijatý a deklarovaný v roku 2003 UNESCO a v roku 2004 tak urobilo aj OSN. Hlavným dôvodom bolo 100. výročie napísania legendárnych vedeckých článkov Albertom Einsteinom (v roku 1905 - „annus mirabilis“). Tieto články sa stali základom troch oblastí fyziky: teórie relativity, kvantovej teórie a teórie Brownovho pohybu. Tieto články úplne ovplyvnili dovtedajšie chápanie sveta. Einsteinove revolučné myšlienky...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 23
  • Stránka z 23