Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Solidarita s Áziou Číslo emisie
351
Dátum vydania
31.03.2005
Nomin. hodnota
25.00 Sk

© Slovenská pošta, a.s., 2005 Krajiny, ktoré prežili koncom minulého roka prírodnú katastrofu, potrebujú pomoc. Táto ohromná medzinárodná a ľudská tragédia nemôže nechať ľahostajnými civilizované kultúrne krajiny a spoločnosti, ku ktorým sa Slovenská republika a Slovenská pošta, a. s. bezpochyby radia. Slovenská pošta, a. s. svoju pomoc postihnutým krajinám deklaruje vydaním poštovej známky, obálky prvého dňa vydania a pamätného listu na tému „Solidarita s Áziou“. Nosným motívom známky je ľudskosť a solidarita, empatia s postihnutými krajinami a ich obyvateľmi. Časť výnosov z predaja Slovenská pošta, a.s. daruje nadácii UNICEF Slovensko, ktorá poukázané prostriedky použije na podporu záchranných programov v Indonézii, zameraných...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 23
  • Stránka z 23