Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Rodina (výplatná) Číslo emisie
346
Dátum vydania
14.02.2005
Nomin. hodnota
9.00 Sk

V tomto roku Slovenská pošta, a. s. zaradila do svojho emisného plánu vydanie poštovej známky s tradičným námetom „Rodina“. Tematika najstaršej prirodzenej zložky spoločnosti je aj napriek mnohým problémom, ktorým na začiatku 21. storočia čelí, stále aktuálnou. Pred vyše desiatimi rokmi vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN rok 1994 za medzinárodný rok rodiny. Tohtoročná známka „Rodina“ nadväzuje na známku s podobnou témou, ktorú v uvedenom roku Slovenská pošta vydala. Dôležitosť rodiny, ako základnej bunky spoločnosti si každoročne pripomíname 15. mája. Tento deň je uznaný ako Medzinárodný deň rodiny. Motív rodiny sa v rôznych obmenách a symboloch objavoval v množstve umeleckých diel už od najstarších čias. A nešlo len o umelecké diela pochádzajúce z Európy. Interpretácie tohoto námetu môžu byť odlišné, ale základný zmysel – zmysel spolužitia, radosti a harmónie zostáva rovnaký. Význam rodiny je založený na princípe spolupatričnosti, ktorý je obsiahnutý, hoci rozličnou mierou, v každom z nás. Aj preto je myšlienka zobrazenia rodiny neustále inšpirujúca – v jednoduchom vzťahu matky, otca a dieťaťa sa prejavuje pestrá škála ľudských vlastností. To, že je tento pojem u nás naozaj trvalo zakorenený, potvrdzuje aj námet na obálke prvého dňa vydania, ktorým je štylizovaná kresba súsošia vychádzajúca z pôvodných ľudových skulptúr.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 23
  • Stránka z 23
Pripojte sa k nám na facebooku