Ochrana prírody - Kone - Slovenský teplokrvník Číslo emisie
361
Dátum vydania
30.06.2005
Nomin. hodnota
31.00 Sk

Územie medzi Tisou a Dunajom, kde v karpatskej kotline leží Slovensko, bolo odpradávna známe chovom teplokrvných koní, ktorých pôvod sa odvodzuje od divokého tarpana. Podľa historických údajov, stáda divokých tarpanov sa ešte v polovici 19. stor. pásli na stepných planinách v okolí Čierneho a Kaspického mora. Bojové kmene, ktorých údernou silou boli jazdecké útvary, robili z týchto oblastí nájazdy cez Ruské stepy do strednej a západnej Európy. Ich jazdecké kone boli orientálneho, neskôr arabského pôvodu, menšie, vytrvalé, odolné a skromné, pevného zdravia. Počas bojových nájazdov zošľachťovali domáce kone. O existencii divokého koňa na našom území máme hmotné dôkazy z náleziska Gánovce...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 24
  • Stránka z 24