Tento produkt je nepredajný

Deň poštovej známky - História pošty Číslo emisie
168
Dátum vydania
18.12.1998
Nomin. hodnota
4.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 1998 príležitostnú poštovú známku " História pošty " z emisného radu Deň poštovej známky s nominálnou hodnotou 4 Sk a s pripojeným kupónom. Na známke je zobrazený poštový doručovateľ na bicykli na pozadí typickej slovenskej dedinskej architektúry (drevenice) a symbolov poštovníctva doplnených o logo Slovenskej pošty, š.p. Na kupóne je historická poštová schránka a budova pošty v Banskej Bystrici. Autorom výtvarných návrhov emisie je akad. maliar Jozef Baláž. Rytiny vytvoril akad. maliar Rudolf Cigánik. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 40 x 23 mm (na šírku) a jednofarebný kupón (hnedočierna farba) o rozmeroch obrazovej časti 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 30 známkach a 40 kupónoch. Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Banská Bystrica. Na FDC sú prvky portála historickej budovy pošty v Bratislave, erb Bratislavy, poštová symbolika v popredí s poštovým vozom ťahaným konským záprahom. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrošedá farba) Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 1998 až do odvolania. Až do prvej tretiny 16. storočia zabezpečujú prenos správ príležitostní poslovia, tak v službách panovníka, ako aj miest, cechov, kláštorov, škôl a pod. Štátna pošta, ktorú charakterizuje pravidelná výmena koní s pevne stanovenými stanicami a so zavedenými poštovými kurzami, slúži najskôr panovníkom, neskôr ju využívajú privilegované vrstvy, až sa stáva všeobecnou inštitúciou. Rozvojom vedy a techniky od 18. storočia sa prenos správ zdokonaľuje, k vozom pribúda autodoprava, vlaková doprava, telefón a telegraf. Rozširujú sa produkty poštovej služby od klasických po prevoz peňazí, novín... Rozširuje sa poštová sieť a zdokonaľuje sa technika doručovania. Na doručovanie sa využívajú i menšie dopravné prostriedky ako napr. bicykle a motocykle. Dejiny pošty na Slovensku sú pevne spojené s rodmi Taxisovcov a Páarovcov. Pošta pôvodne riadená z Viedne pod vplyvom tureckého nebezpečenstva prechádza z Viedne a Budína na 300 rokov do Bratislavy. Vznikom Československa ústredné riadiace orgány boli v Prahe a Bratislave, mimo prvej Slovenskej republiky, kedy pošty boli riadené z Bratislavy. 1. 1. 1993 vznikla Slovenská pošta, š.p. Od 1.3. 1996 Ústredie Slovenskej pošty, š.p. je v Banskej Bystrici.

Ľubomír Polievka, generálny riaditeľ podniku Slovenská pošta, š.p
Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 50
  • Stránka z 50