Tento produkt je nepredajný

Nová Baňa (výplatná) Číslo emisie
70
Dátum vydania
15.06.1995
Nomin. hodnota
4.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 15. 6. 1995 výplatnú poštovú známku "Nová Baňa" v nominálnej hodnote 4 Sk. Nová Baňa - starobylé banské kráľovské mesto. Najstaršia písomná zmienka o osade Seunich a súčasne o baníctve je z roku 1337. K jej rozvoju prispeli bohaté náleziská zlatej rudy , takže už v polovici 14. str. sa vyvinula ako aglomerácia mestského typu. Najmä zničenie mesta Turkami v roku 1664, stavovské povstania a problémy spodnej vody pôsobili na rozvoj mesta retardačne. Zatopené šachty mal zachrániť "atmosferický ohňový stroj", vybudovaný v roku 1722 po prvý raz na európskom kontinente práve v Novej Bani. Roku 1723 tu vzniká účastinná spoločnosť na ťažbu zlata. V roku 1887 boli tunajšie bane pre nerentabilnosť zatvorené. Zo stavebných pamiatok je dominantou niekdajšia radnica z 2. polovice 14. storočia (reprodukovaná na známke), farský kostol a kostol sv. Alžbety z roku 1391, súsošie Trojica z roku 1847 (tiež zobrazené na známke). Známka platí v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 15. 6. 1995 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 17
  • Stránka z 17
Pripojte sa k nám na facebooku