Tento produkt je nepredajný

Návšteva pápeža Jána Pavla II. Číslo emisie
68
Dátum vydania
29.05.1995
Nomin. hodnota
3.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 29. 5.1995 príležitostnú poštovú známku "Návšteva pápeža Jána Pavla II." v nominálnej hodnote 3 Sk. Ján Pavol II. - Karol Wojtyla, prvý slovanský pápež a prvý netaliansky pápež od čias Hadriána VI. Narodil sa 18.5.1920 vo Wadoviciach v Poľsku. V r. 1944 začal tajne študovať teológiu, po oslobodení Poľska pokračoval v štúdiu na jagellonskej univerzite. 1.11.1946 bol vysvätený na kňaza. 4.7.1958 bol vymenovaný za titulárneho biskupa v Ombii a za pomocníka krakovskej stolice. 30.12.1963 bol vymenovaný za arcibiskupa krakovského a 26.6.1967 za kardinála. Bol už známou a uznávanou osobnosťou, keď ho 16. 10. 1978...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 76
  • Stránka z 76