Tento produkt je nepredajný

Bienále ilustrácií Bratislava 1995 (zahraničný autor) Číslo emisie
75
Dátum vydania
05.09.1995
Nomin. hodnota
2.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 5. 9. 1995 dve príležitostné poštové známky série "Bienále ilustrácií Bratislava ". Prvou z nich je ilustrácia Lorenza Mattottiho (Taliansko) z knihy "Eugenio" (vydal Seuil Jeunesse, Paris, 1993) v nominálnej hodnote 2 Sk. Okrem ilustrácie literatúry pre deti a mena autora je na známke text "Bienále ilustrácií Bratislava" a znak BIB. Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná výstava ilustrácií do kníh pre deti a mládež, ktorá sa usporadúva od roku 1967. BIB sa koná pod patronátom UNESCO a jeho nevládnej organizácie IBBY (Medzinárodný výbor pre knihy pre deti a mládež). Výber diel na...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 33
  • Stránka z 33