Tento produkt je nepredajný

Bratislava (výplatná) Číslo emisie
25
Dátum vydania
31.12.1993
Nomin. hodnota
50.00 Sk

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 31.12.1993 výplatnú známku "Bratislava" v nominálnej hodnote 50 Sk s pohľadom na Bratislavu. Autorom známky je akad. maliar Dušan Kállay. Rytcom je akad. maliar Martin Činovský. Viacfarebnú známku rozmerov 19 x 23 mm vytlačila rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou PTC, a.s. Praha. Známka platí v tuzemskom a medzinárodnom poštovom styku od 31. 12. 1993 až do odvolania. Jednou z dominánt mesta Bratislavy je Bratislavský hrad na hradnom vrchu. Bratislavský hradný vrch bol osídlený v dobe neolitickej, halštattskej a rímskej. Slovanské hradisko z veľkomoravskej doby sa spomína už v roku 907. Tu možno hľadať súvislosť so vznikom názvu mesta podľa mena jedného zo synov kráľa Svätopluka - Braslava. V rokoch 1431-1434 bol prestavaný pôvodný románsky hrad na gotické kráľovské sídlo a vojenskú pevnosť. Renesančná prestavba sa uskutočnila v rokoch 1552-1570 a pôvodné opevnenie sa rozšírilo v rokoch 1672-1674. Dňa 28.5.1811 zničil požiar hradný palác a mnohé objekty v jeho okolí. V tereziánskej podobe sa začal obnovovať v roku 1953. V roku 1961 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a od roku 1962 sa postupne sprístupňovali na hrade reprezentačné miestnosti.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 18
  • Stránka z 18