Tento produkt je nepredajný

Kaplnka sv. Margity pri Kopčanoch Číslo emisie
438
Dátum vydania
02.01.2009
Nomin. hodnota
0.01 €

© Slovenská pošta, a . s., 2009 Kaplnka sv. Margity sa nachádza v katastri obce Kopčany (okr. Skalica) v inundačnom pásme rieky Moravy, oproti zaniknutému veľkomoravskému hradisku „Valy“ u Mikulčic. Výskum tejto unikátnej pamiatky, považovanej do roku 1994 za kaplnku zo 14. storočia, inicioval kronikár obe Vladimír Grigar, inšpirovaný indíciami veľkomoravského pôvodu kostola. Podľa pôdorysnej dispozície sa kaplnka radí ku pomerne archaickému typu kresťanskej sakrálnej architektúry, ktorý možno označiť termínom jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom. Kostolík má zakrivené murivo vertikálnym smerom, skladajúce sa z lomového pieskovca ukladaného do riadkov. Kaplnka je svojím výzorom a rozmermi identická s kostolom sv. Juraja v...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 27
  • Stránka z 27