Tento produkt je nepredajný

Pocta Igorovi Rumanskému Číslo emisie
PPP 63/13
Dátum vydania
06.12.2013