Tento produkt je nepredajný

Pamätná prvá eurová známka Číslo emisie
PPP 03/09
Dátum vydania
01.01.2009