Tento produkt je nepredajný

100 rokov Čiernohronskej železnice Číslo emisie
PPP 15/09
Dátum vydania
01.05.2009