Tento produkt je nepredajný

Spoločné vydanie so San Marínom - Oravský hrad a La Rocca O Gauita Číslo emisie
PPP 40/07
Dátum vydania
24.08.2007