Tento produkt je nepredajný

Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu Číslo emisie
PPP 39/07
Dátum vydania
21.08.2007