Tento produkt je nepredajný

Spoločné vydanie poštovej známky Indonézia - Slovensko Číslo emisie
PPP 45/06
Dátum vydania
27.09.2006