Pridať do obľúbených

Na sklade 9 ks

Premonštrátsky kláštor Panny Márie v Bíni Číslo emisie
FDC 447
Dátum vydania
02.01.2009
Nomin. hodnota
1.00 €
Predajná cena
1.20 €

© Slovenská pošta, a. s., 2009 S Bíňou sa spájajú mimoriadne významné doklady ranostredovekého osídlenia. Už v 9. storočí, v období Veľkej Moravy, existovalo na vyvýšenej terase pri rieke Hron sídlisko, na ktorého existenciu poukazujú nálezy hrobov s veľkomoravskými šperkami. Koncom 10. storočia bola táto plocha opevnená zemnými valmi, ktoré sú svojou mohutnosťou a rozsahom úplne ojedinelé. Predpokladá sa, že ich nechal vybudovať Štefan I. počas bojov s povstalcom Kopáňom. Opevnený areál bol využívaný i v nasledujúcich storočiach. Začiatkom 13. storočia tu, na mieste pravdepodobne so staršou sakrálnou tradíciou, vyrástol kláštor premonštrátskeho rádu. Kláštorný, dnešný farský Kostol Panny Márie založil pred...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 31
  • Stránka z 31