Pridať do obľúbených

Na sklade 20 ks

Deň poštovej známky – Poľná pošta Číslo emisie
FDC 412
Dátum vydania
28.11.2007
Nomin. hodnota
28.00 Sk
Predajná cena
1.20 €

© Slovenská pošta, a . s., 2007 Poľná pošta sa objavuje v dejinách pošty a poštovníctva už v najstarších časoch prepravy správ. V stredoveku sa vojenské správy dopravovali kuriérmi, využívajúcimi poštové kurzy. Archívne záznamy však dokladajú, že počas vojnových ťažení bolo potrebné mať náhradné poštové kurzy. Prvý vojenský poštový kurz bol zriadený v roku 1496 počas talianskeho vojenského ťaženia Maximiliána I. Neskôr dočasné vojenské poštové kurzy nazývali „ poľná pošta“. Skutočnosť, že poľná pošta podliehala cenzúre, dokumentujú cenzorské pečiatky. Vojaci v I. a II. svetovej vojne používali iba poľné poštové lístky. Medzi zvláštnosti poľnej pošty patrí „zajatecká pošta “, ktorá zachováva dôležité historické svedectvá, ale aj filatelistické zvláštnosti. Po II. svetovej vojne sa slovenskí vojaci zúčastňujú práce v mnohých medzinárodných dozorných, alebo pozorovateľských misiách v rôznych krajinách sveta. Do roku 1993 ako príslušníci spoločnej čs. armády a v súčasnosti ako príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prvou misiou, kde pôsobili aj slovenskí vojaci, bola Severná Kórea. Motív na známke prezentuje poľnú poštu z 20. storočia a na FDC pečiatky poľnej pošty z tohto obdobia, ako aj spôsob prepravy zásielok. Uvedené dokumenty sú v zbierkovom fonde Poštového múzea v Banskej Bystrici. PhDr. Štefan Kollár, PhD.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 10
  • Stránka z 10
Pripojte sa k nám na facebooku