Pridať do obľúbených

Na sklade 20 ks

Deň poštovej známky – Poľná pošta Číslo emisie
FDC 412
Dátum vydania
28.11.2007
Nomin. hodnota
28.00 Sk
Predajná cena
1.20 €

© Slovenská pošta, a . s., 2007 Poľná pošta sa objavuje v dejinách pošty a poštovníctva už v najstarších časoch prepravy správ. V stredoveku sa vojenské správy dopravovali kuriérmi, využívajúcimi poštové kurzy. Archívne záznamy však dokladajú, že počas vojnových ťažení bolo potrebné mať náhradné poštové kurzy. Prvý vojenský poštový kurz bol zriadený v roku 1496 počas talianskeho vojenského ťaženia Maximiliána I. Neskôr dočasné vojenské poštové kurzy nazývali „ poľná pošta“. Skutočnosť, že poľná pošta podliehala cenzúre, dokumentujú cenzorské pečiatky. Vojaci v I. a II. svetovej vojne používali iba poľné poštové lístky. Medzi zvláštnosti poľnej pošty patrí „zajatecká pošta “, ktorá zachováva...

Zobraziť viac

Podobné produkty

  • Stránka z 11
  • Stránka z 11