Pridať do obľúbených

Na sklade 7 ks

25. výročie slovenskej cirkevnej provincie - Sv. Metod Číslo emisie
FDC 290
Dátum vydania
06.04.2003
Nomin. hodnota
22.00 Sk
Predajná cena
1.20 €

Počiatky samostatnej cirkevnej organizácie na našom území patria do cyrilo-metodského obdobia menovaním sv. Metoda za panónsko-moravského arcibiskupa roku 870. Pápež Ján VIII. zriadil roku 880 na žiadosť kniežaťa Svätopluka diecézu v Nitre, ktorá tiež patrila pod právomoc arcibiskupa – metropolitu Metoda. K Nitrianskemu biskupstvu patrilo územie dnešného Slovenska ako aj severnejšia časť Panónie. Po vojenských nepokojoch sa Mojmír II. usiloval o obnovu cirkevnej organizácie vo svojej ríši. Na jeho žiadosť (r.899) dal pápež Ján IX. vysvätiť arcibiskupa a troch biskupov – sufragánov. S najväčšou pravdepodobnosťou nástupcom na Metodovom stolci sa stal jeho blízky spolupracovník sv. Gorazd, pochádzajúci z nášho územia. Rozbroje a nepokoje po páde Veľkomoravskej ríše pravdepodobne spôsobili zánik tejto cirkevnej provincie na našom území. Na známke pod portrétom svätca je nápis „Metod“ v hlaholike. Na kupóne je predrománsky kostol v Párovciach (dnes na území Nitry). Prof. Viliam Judák Hárček / 1+1

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 82
  • Stránka z 82
Pripojte sa k nám na facebooku