Pridať do obľúbených

Na sklade 33 ks

Trienále insitného umenia Číslo emisie
FDC 122
Dátum vydania
26.06.1997
Nomin. hodnota
3.00 Sk
Predajná cena
1.20 €

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 26. 6. 1997 príležitostnú poštovú známku " Trienále insitného umenia "s nominálnou hodnotou 3 Sk. Na známke je reprodukované dielo Martina Jonáša z Kovačice: Tanec. Autorom výtvarneho návrhu známky je Pavel Blažo, rytcom emisie je Václav Fajt. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x 40 mm (na šírku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach . V rokoch 1966, 1969 a 1972 sa v Bratislave konali 3 ročníky Trienále insitného umenia. Boli významnými udalosťami v prezentácii tvorby naivných maliarov. V súčasnosti Slovenská národná galéria v Bratislave nadväzuje na prerušenú tradíciu a obnovuje usporiadavanie týchto výstav, na ktorých sa predstavujú naši domáci ale i početní zahraniční insitní maliari. Naivné umenie ( tiež insitné) - umenie pestované autormi bez odbornej prípravy a umeleckého školenia, tvorba pre vlastné potešenie.Termín naivné umenie sa v teórii výtvarnej kritiky objavil 1. x v roku 1908 v práci G. Apollinaira v Revue des Lettres et des Arts. Maliari prostého, čistého alebo svätého srdca, maliari citu, ľudoví majstri reality, súčasní primitívi alebo neoprimitívi, nedeľní, sviatoční maliari - tieto i iné pojmy sa používajú na označenie tvorby, ktorá netvorí nijaký vyhranený umelecký smer a neprináša ani estetický program, má výrazne individuálny charakter ale aj nepopierateľný pôvab a krásu naivného realistického názoru. Zo slovenských insitných umelcov medzi výrazné prejavy patrí Zuzana Viraghová, Jozef Kemko, Jozef Kerák, Juraj Lauko, Ondrej Šteberl, zo zahraničných Slovákov Martin Jonáš z Kovačice a ďalší. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 26. 6. 1997 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 24
  • Stránka z 24