Známky v hodnote 1,50 € a 1,60 €

Pridať do obľúbených
 • J. Lipták 30. marec 2022 @21:33

  Dobrý deň,

  od opätovného zdraženia poštových služieb odo dňa 1. 3. 2022 platí stav, kedy prakticky nie je možné si na poštách (či napr. v predajniach suvenírov) zakúpiť známky v hodnote 1,50 € a 1,60 €, čo sú základné tarify pre list do zahraničia. 1,50 € je základná tarifa pre list do Európy a 1,60 € je základná tarifa pre list do sveta.

  V praxi to znamená to, že ak chce turista poslať zo Slovenska domov pohľadnicu, nemá si akú známku zakúpiť. Pochodil som mnohé krajiny v Európe i mimo nej, no nikdy sa mi nestalo, že by som mal problém kúpiť známku na pohľadnicu, ktorú som chcel poslať domov na Slovensko. Opäť sme však výnimkou a skrátka známky v týchto hodnotách neponúkame.

  V hodnote 1,50 € sú v ponuke iba dve známky - číslo emisie 420 "Technické pamiatky – Hasičská technika, Štvorkolesová ručná striekačka 1872" z roku 2008, ktorá sa bežne zakúpiť nedá, a číslo emisie 601 "UMENIE: Dušan Samuel Jurkovič – Spolkový dom v Skalici" z roku 2015, ktorá je nepredajná a existuje iba ako hárček, ktorý je však vypredaný. V emisnom pláne na tento rok nie je ani jedna známka s tarifou 1,50 €.

  V hodnote 1,60 € je v ponuke o čosi viac známok, konkrétne čísla emisie: 509 z r. 2011, 528 z r. 2012, 542 z r. 2013, 606 z r. 2016 a 630 z r. 2017. Rozmerovo je však na pohľadnicu vhodná jedine známka s číslom emisie 606 "Kultúrne dedičstvo Slovenska: Trenčianske Teplice", ktorá ako jediná z týchto bola vydaná vo väčšom náklade, ale taktiež platí, že bežne sa na poštách zakúpiť nedá. V emisnom pláne na tento rok nie je ani jedna známka s tarifou 1,60 €.

  Považujem za veľký problém, keď sa zvyšujú ceny poštových služieb, no nezodpovedá im ponuka poštových známok. Skutočnosť, že de facto niet známok vhodných na zaslanie obyčajného listu či pohľadnice do zahraničia, považujem za vážny prešľap a za faktor negatívne vplývajúci na turistický ruch na Slovensku. Je to niečo, čo demotivuje zahraničného návštevníka poslať domov pohľadnicu, súc dnes možno ojedinelejší fenomén, ale stále využívaný a ktorý vie potešiť.

  Miesto toho, aby sme motivovali ľudí využívať poštové služby a aj takýmto spôsobom vplývali na cestovný ruch a prezentáciu Slovenska v zahraničí, robíme pravý opak.

  Vzhľadom na uvedené považujem za veľmi dôležité - a dávam k tomu podnet -, aby boli vydané poštové známky v tarifách 1,50 € a 1,60 €, ideálne v malých rozmeroch, aby boli vhodné na pohľadnice.

  S pozdravom

  J. Lipták

 • m_gerec 31. marec 2022 @15:15

  Hodnotu 1,50 € (pohľadnica do Európy) bude mať známka "EUROPA" (je nahraditeľná 2x0,75 €, čo by mala byť najbežnejšia hodnota), známka 1,60 € "Trenčianske Teplice" (pohľadnica - svet) je na sklade, treba len objednať. Pohľadnica do ČR - hodnotu 1,20 € bude mať "Klára Jarunková". Otázka je, či predajné miesta (predajne novín a suvenírov) pri súčasnom stave cestovného ruchu ešte vôbec budú mať záujem o poštové známky...

 • J. Lipták 31. marec 2022 @19:11

  Pán Gerec, známka EUROPA (č. emisie 765) má podľa designu byť v hodnote 1,70 € - ale je možné, že sa to zmení. Každopádne, obrovský rozmer 26,5 x 44,1 mm je na pohľadnicu absolútne nevhodný, keďže zaberie veľkú časť plochy, kam sa píše adresa. Ešte väčšmi to platí v prípade, ak niekto chce nalepiť dve známky za 0,75 € - v takom prípade môžu zabrať až dvojnásobnú plochu, napr. v prípade dvoch známok Petra Vlhová známky zaberú plochu až 53 x 44 mm.

  Čo sa týka známky Trenčianske Teplice, azda nečakáte, že zahraničný turista z Ameriky, Austrálie alebo trebárs z Japonska si proaktívne objedná túto známku cez Pofis, aby mohol poslať domov pohľadnicu. Pointou môjho príspevku je, aby známky v týchto častých hodnotách, ktoré sú potrebné napríklad pre turistu na poslanie pohľadnice, boli bežne dostupné, ako je to azda všade na svete.

  Navštívil som vyše 30 krajín sveta, posielal som pohľadnice z Rakúska, Belgicka, Holandska, Malty, Japonska, Taiwanu - všade som úplne bez problémov vedel zohnať známku na pohľadnicu na Slovensko. Iba my musíme byť výnimka. Lebo niekto niečo nedomyslel? Lebo na to kompetentní kašlú? Neviem.

 • m_gerec 1. apríl 2022 @07:58

  Ja si myslím, že známka EUROPA (pozrite si aktualizovaný EP v PDF, naozaj bude 1,50 €) sa do pravého horného rohu pohľadnice vojde (nie je to extrémny prípad BIB 2021), má len 2-násobnú veľkosť ako najmenší formát. Objednávanie funguje tak, že štruktúru potrebných známok si objedná trafikant u svojej pošty a tá to objedná v bratislavskom sklade, trvá to 1 mesiac, bez medzičlánkov. S vaším nápadom vydať tieto "pohľadnicové" nominály ako malé formáty určite súhlasím, mohli by to byť výplatné známky - a prečo nie nový emisný rad - SYMBOLY SR (štátny znak, vlajka,...).

 • J. Lipták 1. apríl 2022 @12:43

  Druhá vec je, že známka EUROPA (už je na stránke aktualizovaný design s hodnotou 1,50 €) má vyjsť v náklade len 160-tisíc, čo ovplyvní aj jej dostupnosť.

 • m_gerec 2. apríl 2022 @09:43

  Náklad bude 160 000 známok v PL + 30 000 známok v ZZ (tak bolo v minulom roku), myslíte, že na letnú sezónu je to málo?

 • J. Lipták 2. apríl 2022 @14:56

  Predpokladám, že vzhľadom na takýto náklad nebude dostupná na všetkých poštách. Ale môžem sa samozrejme mýliť.

 • nal 20. apríl 2022 @23:20

  Slovenská pošta by mala zvážiť zjednotenie poštovného do zahraničia troma zjednotenými tarifami ako by mohlo byť - Európa, Ázia, svet a prisúdiť tomu aj podobné označenie, ako je T1/T2 pre Slovensko (napríklad E, A, S). Následne to vydávať pod sériou "úžitkové umenie".
  Vo všeobecnosti je po 14 rokoch na čase rozšíriť kódovanie známok a ich hodnoty aj o zasielanie do zahraničia.
  A ak nie, tak aspoň iniciovať dnešné tarifné hodnoty v tejto sérií. Vydanie týchto známok nie je časovo náročné.

 • m_gerec 21. apríl 2022 @08:42

  Od 1. marca sa zvýšilo poštovné za list o 10 centov zo 65 na 75 centov a tak niektorí (dôchodcovia?) lepia napr. Vianočnú známku T2 50g (zaplatili za ňu 65 centov) + 10 centov. Teda ja si myslím, že by to chcelo riadnu vysvetľujúcu kampaň v médiách, ak v tom chceme pokračovať alebo obmedziť len na jedinú hodnotu T2 50g (už nie T1 a iné gramáže), vydať len keď to má význam - pred očakávanou zmenou poplatkov. Význam to má na celinách - poštových lístkoch, aktuálne by tam však malo byť T2 20g.

 • milos.cerven 23. apríl 2022 @11:56

  Pripájam sa k názoru pána Gereca o vysvetľovacej kampani k známkam s písmenovou tarifou. Kúpil som pár rokov dozadu väčšie množstvo TL známky s personalizovaným kupónom 612 T2 50 g v cene ešte 0,50 €/ks. Takže dnes môžem s tými známkami za 0,50 € platiť poštovné 0,75 €. Mám 33% zľavu na poštovnom a nepotrebujem žiadny preukaz, žiadnu "výhodu" cez nejaký zákon z parlamentu.
  Známky s písmenovou tarifou majú s postupujúcim časom aj lepšiu predajnosť z filatelistického pohľadu. Známka T2 50 g z 2016 bude mať v roku 2026 úplne iný aktuálny nominál. Vtip je v tom, že môže byť platná aj pri zmene meny z eura na čokoľvek iné.

 • nal 26. apríl 2022 @12:00

  Asi najsprávnejším riešením je "reforma" v označovaní známok v podobe tých účelov, na čo má slúžiť.
  Tarify (s gramážou) pre SK a zahraničie. A nominál v Euro dať do úzadia.
  Zjednoduší sa tým aj nákup známok na poštách. Ľudia nemusia vedieť sumu, ale účel zaslania.

 • m_gerec 26. apríl 2022 @13:16

  ad NAL: nesúhlasím s Vami, pre používateľov pošty by to bol ešte väčší guláš ako teraz. Konkrétne sadzby pre medzinárodný styk nájdete napr. na https://www.teleoff.gov.sk/regulacia-cien/. Máme 3 skupiny (ČR, Európa, ostatné štáty), v každej 5 hmotností, spolu 15 hodnôt od 1,20 do 24 €. Podľa Vás treba vydať 15 nových známok - od ČR 50g po OŠ 2000g, spočítal som to - pre ČR 22,20 €, pre Európu 26,60 €, pre ostatné štáty 48,40 €. Či niektoré hmotnostné stupne budeme ignorovať? Spomenul som len listy ale ďalej sú tam balíčky, doporučené listy, doporučené listy zľavnené, poistené listy a poistené listy zľavnené. A čo ak na priehradke nebude aktuálne práve Vám potrebná známka OŠ 500g - ako zásielku vyplatíte?

 • nal 27. apríl 2022 @23:40

  @ m_gerec: nemusíte so mnou súhlasiť, stačí že rešpektujete aj iný názor.
  pracovníci pošty vedia k zásielke vytvoriť elektronickú známku. oni v princípe nepotrebujú poštové známky.
  poštové známky majú byť prioritne pre zákazníkov a pre zásielky, ktoré viete dať do poštovej schránky.
  už to napríklad obmedzuje podávanie pošty nad 100g
  zasielateľ tak iba potrebuje vedieť, kam posiela (SK, CZ, EU, SVET), kedy chce aby bola zasielka dopravená a doma si odváži
  pre všetko ostatné je pošta (doporučený list, zásielky nad 100g, hromadné zásielky, balíky, ...). a aj tu už dnes stačí elektronické podanie.

 • m_gerec 28. apríl 2022 @07:07

  ad nal: Do schránky vieme dať lístky a pohľadnice, listy do 50g - tuzemské, do ČR, Európy a ostatných štátov. S inými zásielkami musíme na poštu. Do schránky nevieme podať 1. triedu (treba nálepku), pred vhodením musíme prevážiť, či sme neprekročili 50g. Zhrniem - netreba nám uvádzať žiadne gramáže (automaticky bude platné len pre prvý hmotnostný stupeň), už žiadne "T1" (nedá sa vhodiť do schránky). Celá škála by obsahovala: "TP" (tuzemská pohľadnica), "TL" (tuzemský list), "ČR" (do ČR), "E" (do Európy bez ČR), a "S" (do ostatných štátov sveta). Čiže zúženie na 5 druhov, môže byť.

 • pmaruniak 29. apríl 2022 @09:12

  m_gerec: Preco by sme do schranky nevedeli podat 1. triedu? Podla posty netreba nalepku, staci uviest poznamku "1. trieda".

  Ako podať listovú zásielku

  Ak chcete, aby sa váš list dostal k adresátovi už v nasledujúci pracovný deň, požiadajte o zaslanie listu 1. triedou, prípadne na ľavú stranu obálky uveďte poznámku „1. trieda“.

  List 1. a 2. triedy odovzdajte pri priehradke na pošte, prípadne ho vhoďte do poštovej schránky – v tomto prípade na liste musia byť nalepené poštové známky správnej hodnoty podľa príslušnej hmotnostnej kategórie listu a lehoty prepravy (triedy).

 • m_gerec 29. apríl 2022 @10:43

  OK, takže celý zoznam "popisných nominálov" bude: "TP" (tuzemská pohľadnica), "TL2" (tuzemský list, 2. triedy), "TL1" (tuzemský list, 1. triedy), "ČR" (do ČR), "E" (do Európy bez ČR) a "S" (do ostatných štátov sveta).
  Kto tento návrh podá vedeniu Slovenskej pošty?

  Ja sa vraciam k svojej pôvodnej myšlienke: "T2 20g" pre poštové lístky, na známky iba "T2 50g" a vydávať len pred očakávanou zmenou taríf, aby sa minimalizovala nutnosť dolepovania ďalších známok. "T1" a iné gramáže už nevydávať. A vydať výplatnú známku, ktorá je rozdielom medzi 2. a 1. triedou (aktuálne 0,25 €).

 • nal 29. apríl 2022 @17:03

  m_gerec - moja pointa je, že napr. britská pošta sa vydala cestou vydávania len "písmenkových" známok. A že význam posčtovej známky má byť viac priblížený spotrebiteľovi resp. zberateľovi.
  Nemôžete chcieť po ľuďoch znalosť cenníka len tých možno 5-6 najčastejšie používaných služieb, ktoré vedia vybaviť aj mimo pošty.

 • JanoKlimek 30. apríl 2022 @00:16

  Možno sa mýlim, ale niektoré štáty majú zákonom stanovené, že listová zásielka do zahraničia musí byť opatrená poštovou známkou, nie odtlačkom výplatného stroja. Takéto opatrenie by malo zabezpečiť minimálne propagačnú úlohu poštovej známky. Píšem to kvôli tomu, že v rámci tejto vašej diskusie som si spomenul, ako mi je ľúto, keď mi píše švagriná z ČR a príde mi pohľadnica "s červenou rámčekovou pečiatkou".