Návrhy do emisného plánu 2019

Pridať do obľúbených
 • mery.en123 9. október 2018 @20:41

  Vážení filatelisti - kolegovci.
  Pravidelne sledujem stránku Pofisu a prvé po otvorení stránky čítam Pofisfórum. Musím však povedať, že koľko ľudí - toľko chutí. Myslím si, že okrem nasrdených filatelistom a pani Podolskej, ktorej niekedy niet čo závidieť pri odpovediach na naše otázky, túto stránku nik iní z kompetentných a zodpovedných za vydávanie známok asi nečíta, pretože z veľkého množstva pripomienok filatelistov, nikto nereagoval a ani nevysvetlil alebo neodpovedal na naše podnety, dotazy alebo otázky.
  Podnet na tento článok mi dal pán „ECSE“ z 2. 10. v Pofisfóre.
  1. Kultúrne dedičstvo – v lete som chcel dať návrh, či by sa nemohli vydávať aj dve známky v tejto emisie, samozrejme v čo najnižšom nominále . A hľa, je zrušená. Prečo? Veď námetov môžeme mať tisíce a ešte treba povedať, že to bola prvá (a jediná) veľká séria slovenských známok a prvá séria známok po zavedení eura. Skôr by sa malo v tradícii pokračovať, ako ju rušiť. Myslím si, že graficky je celkom dobre spracovaná.
  2. Známka s personalizovaným kupónom – Aj táto emisia sa „stratila“ s emisného plánu na budúci rok. Vydáva sa od roku 2008 s výnimkou roku 2017. Môžeme dúfať, že aj rok 2019 bude výnimka, alebo aj táto emisia zanikne?
  3. Ochrana prírody – Od roku 1993 vychádza pravidelne v 2-3 kusovej sérii, okrem roku 2011, kedy bola iba jedna známka, ale v UTL štyri známky. Myslím si, že táto emisia je veľmi pekne spracovaná a HA a UTL sú vkusne vypracované. Námety prírody poskytujú nespočetné množstvo materiálov na námety známok a sú žiadané nielen v Európe, ale aj mimo Európy. V pláne na budúci rok je druhýkrát iba jedna známka.
  4. Krásy našej vlasti – V emisnom pláne je Demänovská jaskyňa slobody. Neďaleko tejto jaskyne je aj Demänovská ľadová jaskyňa, vzdialená asi 4-5 km. Nemohli byť na jednom UTL alebo HA obidve jaskyne? Obe sú v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách a zaslúžili by si byť vedľa seba. Čo myslíte?

 • foltinmario2 9. október 2018 @22:02

  Seru na ludi . Mesec treba naplnit .💰🎪🎡

 • foltinmario2 9. október 2018 @22:02

  💰

 • Monika Podolská (POFIS) 10. október 2018 @07:20

  Dobrý deň pán mery.en123, pokúsim sa odpovedať na Vaše otázky.
  1. Na vydanie emisie môže dať návrh ktokoľvek, len to musí urobiť adekvátnou formou, teda nie príspevkom v tomto fóre, ale riadne písomne listom (a dva roky vopred), buď na adresu MDV alebo Slovenskej pošty.
  Výplatné známky vydávame podľa potreby poštovej prevádzky a teda s takými nominálnymi hodnotami, aké prevádzka potrebuje. To že na rok 2019 takáto známka nie je plánovaná, ešte neznamená, že tento emisný rad bude zrušený.
  2. Ani známka s personalizovaným kupónom sa nezrušila, len táto emisia je určená hlavne ako komerčný produkt s kupónom na personalizáciu a teda sa vydáva podľa potreby.
  3. Nemám veľmi čo dodať. Počet známok na hárčeku alebo UTL je zvolený podľa námetu. Teda ak je v Námetovej komisii schválený len jeden motív, tak je len jedna známka.
  4. To isté platí aj v prípade emisie Demänovská ľadová jaskyňa. Návrh bol na jednu jaskyňu. Navyše ak chceme vydávať obmedzené množstvo známok (cca 25), tak nemôžeme ku každej pridať "ešte jednu". To by nám zas filatelisti vyčítali, že na nich chceme "zarábať".

  Keď si prečítate vaše (myslím všetkých prispievateľov) príspevky vo fóre a komenty pri produktoch, niekedy sa naozaj na ne nedá odpovedať a niekedy sa aj snažím odpovedať a napriek tomu moje vysvetlenie ignorujete, alebo si napriek môjmu vysvetleniu "hudiete svoje" :-). Týka sa to aj vydávania poštových lístkov a príležitostných pečiatok. Ich vydávanie, okrem našich plánovaných podujatí, výhradne iniciujú filatelisti a teda na otázky prečo sme k nejakému výročiu niečo nevydali, odpoviem otázkou, prečo ste niečo nenavrhli (samozrejme načas-vopred a riadnou formou, nie napísaním do fóra pod akýmsi nikom).
  Prajem pekný jesenný deň.
  Monika Podolská

 • mery.en123 12. október 2018 @17:22

  Pani Podolská, ďakujem za odpoveď. Pred písaním som si spočítal počet známok na rok 2019 (zatiaľ 23) a z toho som aj vychádzal, že niektoré známky (emisie) sa museli „obetovať“ v prospech celkového počtu známok. Sú rôzne výročia alebo námety, ktoré majú prednosť. Pri znížení niektorých vysokých nominálov možno by sa našlo miesto aj pre 25-26. známku hodnoty T2,alebo nevydávať UTL 8 a 10 kusov pri najvyšších nomináloch, ale UTL pri nižších nomináloch. Filatelisti by aj toto mohli oceniť. Možno by stálo za zváženie, že by sa asi 2-3 mesiace pred schválením zverejnil emisný plán na príslušný rok na „pripomienkovanie“. Myslím si, že filatelisti okrem návrhu na nejakú známku (2 roky dopredu) nemajú nijakú možnosť akokoľvek zasahovať alebo ovplyvňovať akúkoľvek fázu prípravy výroby známky. Možno by sa našiel nejaký kompromis a tým by sa názory mohli trocha zjednotiť.
  Všetky Vaše argumenty chápem a rozumiem im, ale filatelia ako taká pomaly zaniká, žiaľ, taký je trend. Preto filatelisti (VÄČŠIA ČASŤ UŽ DÔCHODCOV) sa snažia aspoň nejakou formou naznačiť svoju požiadavku alebo svoj pohľad na danú tému – aj keď nie vždy v rámci určitej etiky.
  Ako som už napísal, koľko ľudí – toľko chutí, to sa týka aj našich Pofisfórových debát.
  Záverom musím dodať, že slovenské známky získavajú ocenenia na rôznych medzinárodných súťažiach, za čo sa treba poďakovať. A ešte raz ďakujem.

 • Monika Podolská (POFIS) 15. október 2018 @12:59

  Dobrý deň,
  každý rok je v emisnom pláne rezerva na nejakú mimoriadnu emisiu, najčastejšie to býva pre spoločné vydanie.
  Vydávanie viacerých menších nominálnych hodnôt na úkor jednej vyššej, je pre poštu neekonomické. To by sa museli na zásielky miesto jednej známky vylepiť viaceré. Nominálne hodnoty sa stanovujú podľa požiadavky prevádzky s ohľadom na skutočné náklady na tlač, teda aby nominálna hodnota okrem obstarávacej ceny pokryla aj hodnotu služby, na ktorú je určená. Poštové známky sú predovšetkým určené na poštové služby.

  Pripomienkovanie tvorby emisného plánu priamo filatelistami nie je možné. Veď sa len pozrite koľko rôznych názorov filatelisti vyjadrujú tu v našom fóre. Každá zmena emisného plánu musí byť dodatočne prerokovaná a odsúhlasená v námetovej komisii. A už vôbec, aby takouto formou autorom výtvarných návrhov známok zasahovali do ich tvorby. Filatelisti majú zastúpenie v oboch komisiách, či námetovej alebo aj realizačnej a navyše je do realizačnej komisia prizývaný aj predseda ZSF. Myslíme si, že je to dostatočné na to, aby podľa potreby hájili aj záujmy filatelistov.

 • i.krizka 15. október 2018 @16:27

  Navrhujem osobnosť M.Strenk,americký vojak - hrdina, aby sme požiadali , resp. ponúkli USA o spoločné vydanie.

 • jur1 15. október 2018 @20:44

  Ďakujem pani Podolská, konečne vieme ako to v skutočnosti je. Ja som z toho veľmi sklamaný. Vlastne môžeme len ticho čušať a pritakávať. Kritika, ani návrhy na vylepšenie nie sú možné. Vyzerá to akoby námetová komisia nič nenavrhovala a žila mimo reality, len čaká čo jej kto podsunie a potom vyhadzuje návrhy podľa vlastného uváženia. Navyše každý rok má iných členov a preto to tak vyzerá aj so známkami - totálne bez kontinuity, roky pokračujúce emisie majú rôzne tvary a veľkosti známok, inú techniku tlače, farebnosť, štýl, rozmery a počet známok v UTL... Členovia komisie sú väčšinou zamestnanci a nominanti ministerstiev bez záujmu o filateliu, poslanec, podnikatelia, ktorí podnikajú vo viacerých krajinách súčasne a konečne sa tam dostal aj historik č. 1 u nás prof. Kučera, lenže má už 85!!! rokov. V takom veku má človek problémy sám so sebou a nie ešte zaoberať sa známkami. Samozrejme, že bezbrehé vydávanie známok je nezmyselné, ale rovnako nezmyselné je rigorózne a úzkoprso držať sa, ako to tu ktosi pred časom napísal "triezvych 20 známok ročne", pretože niektoré roky sú bohatšie a iné chudobnejšie na výročia a udalosti. Mnohé známky aj keď majú zaujímavý názov emisie, nie sú atraktívne. Pripadá mi to, ako keby boli robené len pre biznis. A potom sa raz ročne vyrobí jedna unikátna známka, ktorá vyhrá súťaž o najkrajšiu známku a všetci potom hovoria aké máme krásne a hodnotné známky, pričom okrem tej jednej sú to väčšinou narýchlo odbúchané šmejdy s vysokým nominálom (známky, ktoré nelepia, alebo sa naopak nedajú odlepiť, strácajú farbu, alebo sa deformujú vo vode...). Myslím že tu ide o generačný problém, starí filatelisti sa nechceli vzdať svojich funkcií a vplyvu, až nakoniec odradili tých mladších. To čo letelo pred 50 rokmi, dnes už nie je zaujímavé ani vďaka kozmetickým modernizáciam. Je to ako Trabant s posilňovačom riadenia a klimatízáciou, ale stále je to len Trabant. Stačí sa pozrieť na známky okolitých krajín...

  Je veľmi zaujímavé, že len pre našu poštu je neekonomické vydávanie menších nominálnych hodnôt. Napríklad v USA to ekonomické je, keďže z času na čas vydáva známky, ktoré sami o sebe nemajú takmer žiadnu hodnotu (1c, 2c, 3c...), takéto nízke nominálne hodnoty sa dokonca oplatí vydávať aj v Nemecku (miniznámky 1c, 2c, 5c, 8c...), v Lotyšsku dokonca nielenže každý rok vydávajú dotlače známok s takými nominálmi, ale ešte dokážu dať na známku aj aktuálny rok (nie ako u nás, napr. na 5c známke je stále rok 2009, aj keď bola vytlačená v tomto roku), Ukrajina dokonca okrem aktuálneho roka robí aj niekoľko dotlači tej istej známky ročne, čo aj na známke zobrazí ako 2018, 2018-II, 2018-III... Sú to vlastne inovácie návrhov známok. Litva každý rok vydá novú emisiu 6 výplatných známok a tak by som mohol vymenúvať ďalšie a ďalšie krajiny. Zámerne som vyberal veľké, aj malé štáty, najmä z prostredia eurozóny. Ako je možné, že inde to ekonomické je, no u nás nie? Chyba určite nie je na ich strane.
  A ešte na margo - nemyslíte, že by bolo hygienickejšie a praktickejšie vydávať výplatné známky ako samolepky?
  Robí to tak veľa krajín, známku netreba olizovať (v dnešnej dobe je veľa bacilov a baktérií, na ktoré veľa ľudí reaguje neprimerane za čo samozrejme nemôžu) najmä ak prešla pultom pošty, špinavými rukami a peňaženkou, či kabelkou a koniec koncov vždy je perfektne oddelená a nechýbajú jej žiadne rožky, či dokonca celá perforovaná strana.

 • jano1940 24. október 2018 @19:01

  Prezrel som si emisný plán na r. 2019. Dovoľujem si podať návrh na vydanie známky už na r. 2020.
  Keďže na budúci rok SP, a.s. vydá známku k 400. výr. smrti troch košických mučeníkov, z ktorých ani jeden nebol Slovákom, navrhujem zaradiť do emisného plánu na r. 2020 známku k 333. výr. prešovských jatiek, keď boli v Prešove popravení 24 občania zväčša slovenských miest a dedín.

  Jano Urda,

 • i.krizka 27. október 2018 @21:22

  Navrhujem známku (hárček)dôležitého politického uskupenia "Vušehradskej štvorky".

 • rg 13. november 2018 @18:49

  Jeden pán poslanec NRSR, ktorý podstatnú časť z ostatných 10 rokov viedol výkonnú moc v tomto štáte, si podľa vlastného vyjadrenia ani nevšimol revolúciu, ktorej 29. výročie bude o niekoľko dní. Pamäť národa sa prejavuje aj tým, aké výročia si vydávaním príležitostných známok pripomína. V emisnom pláne na rok 2019 nie je známka ku 30. výročiu Nežnej revolúcie. Slovensko vydalo známku ku 10. výročiu, potom ku 20. ani ku 25. už nie. Za ľudí, ktorí sme si revolúciu všimli a boli sme jej účastníkmi, pre poučenie našich detí a pomaly už aj ich detí, navrhujem doplnenie emisného plánu o vydanie dôstojne graficky vypracovanej príležitostnej známky ku 30. výročiu Nežnej revolúcie ! A veľmi by som privítal, keby to bolo spoločné vydanie s Českou republikou a jej Zamatovou revolúciou. Samozrejme, čítam, čo tu napísala pani Podolská, a svoj návrh podám aj "riadnou formou".

 • Tono 14. november 2018 @16:21

  Plne podporujem navrh blogera rg.

 • nal 14. november 2018 @18:01

  rg - paradox je, že členom komisie na ministerstve, je tiež poslancom NR SR a už nejaký ten rok. Dokonca opozičný. Práve preto mi príde o to veľkým sklamaním, ak nevie navrhnúť 30 výročie nežnej revolúcie, dopustí tender REMPO či súčasný stav známok.

 • jekrajciovci 16. november 2018 @18:32

  Plne súhlasím s príspevkami pánov, mery.en123 a jurt1, chápem, že sa nie všetko a vždy vydarí aj, že naše príspevky sú niekedy na hranici slušnosti. Ale ako je možné posúdiť s príspevku pani Podolskej nedá sa s tým údajne nič robiť aj keď si myslím, že sa niektoré chyby opakujú a tie by si komisia už za tie roky mala všimnúť /nevhodné farby, šrafovanie, nevhodné námety, veľká nominálna hodnota známok a nevhodný počet známok na UTL a to ešte vo vysokej nominálnej hodnote známok/ V našom klube sme skoro všetci dôchodcovia a veru keď prídu známky, načrieme do rozpočtu rodiny a to by sme boli radi keby túto záľubu pestovali aj naše deti ale kde na to vziať. Prosím pani Podolská dajte tieto naše pripomienky prečítať aj členom komisie prípadne vedeniu pošty a nech zaujmú stanovisko, ktoré by aspoň časť našich pripomienok riešilo.
  Ďakujem a pozdravujem Vás i všetkých prispievateľov do diskusie.

  Tvrdošín 16.11.2018 Jozef Krajčí

 • Monika Podolská (POFIS) 19. november 2018 @10:47

  Dobrý deň,
  chceli by sme ešte upresniť odpovede na príspevok z 9. 10. 2018 od p. mery.en123:
  V prvom rade nie je pravda, že túto stránku nikto iný okrem mňa nečíta. Veľakrát dotazy posúvam ďalej a odpisujem vyjadrenia, ktoré som dostala od kompetentných kolegov.

  1. Kultúrne dedičstvo - Výplatné známky z emisného radu Kultúrne dedičstvo Slovenska, ktoré sa používali primárne na dotlače, sa prestanú v roku 2018 vydávať z dôvodu ukončenia prevádzkovania tlačiarenského stroja WIFAG v Poštovní tiskárně cenin Praha, a.s. Zmenou tlačiarenskej technológie by došlo nielen ku zmene formátu známok, ako aj výrazným vizuálnym odchýlkam. Slovenská pošta, a.s., uvažuje o emitovaní nových druhov výplatných známok s najnižšími nominálnymi hodnotami 0,05, 0,10 a 0,20 Eur najskôr v roku 2020.

  2. Známka s personalizovaným kupónom - V roku 2018 sú vydané 2 typy známok s personalizovaným kupónom na miesto tradičnej jedne emisie, čo je dôvodom nenaplánovania tejto emisie rok 2019. Vyplýva to aj z dopytu zákazníkov po konkrétnych typoch známok, ich vyššie množstvo by sa na tento účel nespotrebovalo.

  3. Ochrana prírody - Slovenská pošta, a.s., sa snaží dodržiavať striedmu vydavateľskú politiku pri vydávaní poštových známok v počte 24 emisií ročne. Vzhľadom na to, že v roku 2019 ich bude vydaných až 26, bolo potrebné krátiť počty niektorých emisií v sérii, čo práve prípad Ochrany prírody.

  4. Krásy našej vlasti - V roku 2019 bude vydaná poštová známka Demänovská ľadová jaskyňa pri príležitosti 100. výročia objavenia. Demänovská jaskyňa slobody bude mať výročie objavenia až v roku 2021 a v tomto roku ju plánujeme vydať. Technicky by samozrejme bolo možné vydať známky v sérii už v roku 2019, neúmerne by ale vzrástol počet emisií v tomto roku, ako už bolo zdôvodnené vyššie.

  Ďakujeme.
  Za POFIS Monika Podolská

 • rg 19. november 2018 @13:39

  1. Pani Podolská, v zverejnenom emisnom pláne na rok 2019 je uvedených 23 emisií. Zrejme sa počíta s mimoriadnou emisiou Prezident SR, dôvod je jasný. Dovedna je to 24 emisií. Ako ste, prosím, prišla ku počtu 26 – citujem Vaše vyjadrenie „v roku 2019 ich bude vydaných až 26“ ?
  2. Terajší pán prezident pred 2 dňami vyhlásil „17. november je najvýznamnejší deň našej modernej histórie“. Keby neprebehli udalosti, známe ako Nežná revolúcia či Zamatová revolúcia, určite by v roku 2019 nevychádzali emisie Československé légie a M.R. Štefánik, či 400. výročie mučeníckej smrti troch svätých košických mučeníkov. Zrejme by nevychádzala ani emisia Osobnosti: Michael Strank (1919 – 1945).
  3. Mám trápny pocit z toho, že si poštovou známkou nemienime uctiť 30. výročie 17. novembra 1939 ani 17. novembra 1989.
  4. Ako som tu pred 4 dňami oznámil, návrh na doplnenie emisného plánu o vydanie dôstojne graficky vypracovanej príležitostnej známky ku 30. výročiu Nežnej revolúcie som podal „riadnou formou“, elektronicky eID kartou, cez Úrad vlády SR Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
  Rudolf Gaško

 • poslanec1 4. december 2018 @11:55

  30.výročie si zaslúži známku s námetom vystihujúcim zmenu ,ktorá sa za to obdobie udiala

 • rg 31. december 2018 @13:04

  S veľkým potešením dopĺňam svoj príspevok z 19. novembra. Dneska som dostal dopis z Ministerstva dopravy a výstavby SR s týmto obsahom: "Vaša žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Námetovej komisie známkovej tvorby, ktorá odporučila Slovenskej pošte, a.s., prerokovať s Českou poštou, s.p., možnosť spoločného vydania poštovej známky 30. výročí sametové revoluce a Karel Kryl, ktorá už je zahrnutá do Emisného plánu českých poštových známok na rok 2019, a v prípade dosiahnutia dohody doplniť Emisný plán slovenských poštových známok na rok 2019. O výsledku Vás budeme informovať"
  Dúfajme, že známka vyjde!

 • ivba 3. január 2019 @22:02

  pre rg

  vďaka !

 • Tono 6. január 2019 @09:56

  Uz som to naznacil u znamky Ochrana prírody: Ovocné stromy - hruška obyčajná 2019. Navrhova komisia schvalte to, aby raz rocne nejaka tema vysla v jeden den tak, aby to bola 2 - 3 kusova seria znamok, nie s vysokym nominalom, bez kuponov, specialnych samolepivych a kde akych okolitych caciek maciek. Takto by sa ta tema dala spropagovat ucinnejsie, aj nametari by sa potesili, mozno aj zberatelia v cudzine. Ked sa tak pozeram na emisny program 2019, skoro kazda tema sa dala vyjadrit viacerymi zabermi, znamkami, bolo by to omnoho efektivnejsie krajsie ako len solo nepodarok znamka. Od roku 2020 by sa to stihlo...Ked si pozriete emisne plany vydavatelov znamok vo svete, inde sa to bezne tak robi a tesi zberatelov.

 • rsvitok 8. január 2019 @12:05

  Možno by sa pán Tono a námetári potešili, keby slovenská pošta začala vydávať na začiatku 2-3 kusové série a ako sám uvádza, "skoro kazda tema sa dala vyjadrit viacerymi zabermi, znamkami, bolo by to omnoho efektivnejsie krajsie ako len solo nepodarok znamka." Takže pre začiatok by sme mali namiesto 24 známok 48-72 známok?
  Možno má pán Tono pravdu i v tom: "Ked si pozriete emisne plany vydavatelov znamok vo svete, inde sa to bezne tak robi a tesi zberatelov." Ja som si pozrel napríklad Francúzsko. Vlani vydali 232 vcelku pekných známok, s väčším počtom známok v sérii, napríklad 12 stromov. Niekedy som známky tejto krajiny zbieral. Ale odkedy začali vydávať cez 60 známok ročne, už sa o známky tejto krajiny ani neobzriem, dokonca ani o tie, ktoré by mi vyhovovali tematicky, napríklad spomínané stromy. Celkom určite by som podobne zareagoval i na slovenské známky a ak by tak učinila i Česká republika, zavesím filateliu na klinec, aj keď u týchto krajín je moja hranica na ukončenie zbierania cca. 30 známok ročne. To neznamená že vydanie 230 známok ročne, v nominále cca. 300€ vo Francúzsku, na Slovensku 48-72 známok, nebude i naďalej vyhovovať takým ako je napríklad pán Tono a nebude sa tešiť zo stále ďalšieho a ďalšieho albumu, každý rok, v zbierke. Možno to je práve cesta zvýšenia záujmu o poštové známky mladých ľudí a konečne i stabilizácia počtu filatelistov na Slovensku, či dokonca ich zvýšenie. Vo Francúzsku stále počet filatelistov ubúda a rapídne ubudol po zvýšení počtu vydávaných známok, ale na Slovensku, no, kto vie? A naozaj netreba brať vážne moje presvedčenie, že na Slovensku by to bolo podobne ako vo Francúzsku.

 • Tono 8. január 2019 @12:51

  Pan Svitok, mozno som ten moj prispevok nezrozumitelne napisal...Nie, nie, nie......ja som NECHCEL, ani NEZIADAM, aby skoro kazda tema v roku bola viac znamkova, stacilo len vybrat komisiou 1 temu v roku, urcite som nemyslel vsetky, to by sme filatelistov nabudili do nepricetnosti.....samozrejme, niektore temy uplne vyhodit a v podstate pocet znamok by nebol " nikdy " vyssi ako doteraz ( max. 30 ks ). Keby POFIS nevymyslal kde ake pritlace, sutlace, kupony prave, lave, horne, dolne - teda hluposti, vysoke nominale tlacovych listov a hacekov, urcite by sa stredna a starsia generacia filatelistov potesila.

 • i.krizka 17. január 2019 @16:05

  Chcel by som vedieť, či k M.Strankovi okrem FDC bude vydaná i MC alebo Pamätný list? Vojnový hrdina na Iwo Jima by si to zaslúžil.

 • jekrajciovci 13. február 2019 @17:58

  Chcem reagovať na príspevok p. Tona jeho názor je blízky aj môjmu. Dávnejšie som zberal telefónne karty a serie rastlín, živočíchov, prírody ,kultúrnych pamiatok boli nádherné, také niečo by som si predstavoval aj v známkach. Pri niektorých známkach kupón alebo prítlač je vhodným doplnením známky, ale tak ako ste napísali trápia ma /ale aj menej solventných dôchodcov/ vysoké ceny tlačových listov a hárčekov, cena za UTL 10- 15 € je nehorázna 2 takéto produkty stoja toľko ako známky za celý rok. A boli by sme radi keby sa známkam venovali aj deti, ale kde na to vziať. Chcel by som pripomenú aj či komisia bude riešiť aj naj Slováka v emisnom pláne.

  Srdečne pozdravujem všetkých diskutujúcich aj Pofisákov, všetko najlepšie v roku 2019 /aj keď neskôr ale o to srdečnejšie/

 • rg 26. február 2019 @19:22

  Nadväzujem na svoj príspevok z 31. decembra 2018. Od odoslania dopisu z Ministerstva dopravy a výstavby SR uplynuli viac ako 2 mesiace. Žiadnu ďalšiu informáciu som odvtedy nedostal. V emisnom pláne českých poštových známok na rok 2019 nie je žiadna zmienka o tom, že by dňa 13.11. vydávaná známka 30. výročí sametové revoluce a Karel Kryl mala byť spoločným vydaním so Slovenskom. (zverejnený emisný plán bol aktualizovaný naposledy 6.2.2019) V našom emisnom pláne nie je žiadna zmienka o dodatočne doplnenom vydaní známky ku tomuto výročiu. Preto zajtra mienim poslať otázku na české Ministerstvo priemyslu a obchodu, aj na Komisiu pre prípravu emisného plánu poštových známok zriadenú týmto ministerstvom, či boli oslovení zo slovenskej strany vo veci požiadavky na spoločné vydanie, a ak áno, s akým výsledkom. Ak by toto spoločné vydanie nebolo uskutočnené, je určite najvyšší čas pripraviť vydanie slovenskej známky – ak má o to politická reprezentácia MDaV SR skutočný záujem.

 • Monika Podolská (POFIS) 14. marec 2019 @06:38

  Dobrý deň,
  Na spolupráci k vydaniu spoločnej známky k tomu výročiu sa pracuje, prosíme preto o trpezlivosť. Zaradenie známky do emisného plánu netrvá zo dňa na deň a uverejnenie novej emisie je možné až po jej schválení na MDaV SR.
  Ďakujeme za pochopenie.

 • rg 1. apríl 2019 @13:52

  Citujem časť z dneska doručeného dopisu z MDaV SR:
  Do Emisného plánu slovenských poštových známok na rok 2019 bolo pod položkou 25 doplnené spoločné vydanie poštovej známky s Českou republikou 30. výročie Nežnej revolúcie s dátumom vydania 13.11.2019.
  Ďakujem.

 • Tono 1. apríl 2019 @15:52

  Davam otazku, ci bude vydana mimoriadna vyplatna postova znamka prezidentky SK este tento rok, resp. kedy ???

Pripojte sa k nám na facebooku