Jasné označenie známok venovaných výročiam !

Pridať do obľúbených
  • rg 2. október 2018 @09:39

    Motívy na známkach sú mnohokrát náznakmi, niekedy až inotajmi (inotaj = alegória = symbolické vyjadrenie abstraktnej predstavy konkrétnym obrazom) námetu (námet = okruh javov, skutočností, ktoré istý autor tvorivo spracúva), ktorému je známka venovaná. A je to tak dobre – prvoplánovosť nie je vždy zaujímavá. Avšak, popri tom by sa pri tvorbe známky nikdy nemalo zabúdať, že táto známka je určená nie iba domácemu Slovenskému filatelistovi a nie iba v čase jej vydania: dostane sa predsa do celého filatelistického sveta a, dúfame, že na veľa desaťročí do budúcna. Preto by bolo pre jasnú identifikáciu známky v celosvetovom priestore a budúcom čase záhodno známky, venované konkrétnym výročiam, týmito výročiami jasne označiť! Pozerám sa na práve v emisnom pláne zverejnenú známku Československé légie a M. R. Štefánik, ktorá má byť vydaná 3.5.2019. Dátum vydania jednoznačne poukazuje na 100. výročie tragickej smrti Štefánika. Na známke nevidím žiaden odkaz na toto výročie! Prečo? Dá sa to ešte napraviť! Podobné nedomyslenia sa dajú nájsť aj na iných emisiách a nielen na našich. Napríklad, v Česku sa onedlho vydáva aršík 100. výročí vzniku samostatného Československa: Řády a medaile, v ktorom ani na jednej zo 4 známok ani na celom aršíku nie je 100. výročie vyznačené.

Pripojte sa k nám na facebooku