FDC prezidenta SR - vložená kartička

Pridať do obľúbených
  • Tirnavia 11. február 2010 @20:26

    Počas Dní filatelie Slovenska , ktoré sa konali pred niekoľkými rokmi v Trnave, odznel v diskusii jeden návrh, aby kartičky vložené do obálok FDC prinášali informáciu nielen o vydanej známke, ale aj o kresebnej výzdobe (prítlači) na FDC, čo zlepší informovanosť filatelistov aj umožní väčšiu tematickú využiteľnosť samotných FDC napr, v exponátoch. Bol prísľub, že sa to zmení, ale vydavateľ známok to stále nepraktizuje. Zaujíma ma v tejto súvislosti čo predstavujú sošky na prítlači. Iba sa domnievam, že môže ísť o sochy z priestorov prezidentského paláca, ale kto je ich autorom, z ktorého roku pochádzajú a čo predstavujú? Do paláca nemá každý prístup , tak informácia by bola potrebná viacerým. Ďakujem.

  • Monika Podolská (POFIS) 15. február 2010 @13:06

    Sochy na FDC Prezident SR sú súčasťou výzdoby schodiska Grassalkovičovho, dnes Prezidentského, paláca. Ide o alegórie rímskych bohov Bakcha a Ceres, za ktorých autora je považovaný sochár W. Beyer (1725-1796) z Wurtemberska, pôsobiaci okolo roku 1770 vo Viedni.

    Zdroj:
    Rusina, I. A kol: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Barok. Bratislava 1998, s. 450, č. 180.

Pripojte sa k nám na facebooku