Spotrebovanie známok v korunovej mene

Pridať do obľúbených
 • m_gerec 4. september 2008 @08:49

  V informácii "Základné informácie o poštových známkach v súvislosti so zavedením eura na Slovensku", uvedenej na stránke http://www.pofis.sk/index.php?id=9&prod=4041
  sa píše, citujem
  "Predaj poštových známok s nominálnou hodnotou v slovenskej mene bude od 1. 1. 2009 zabezpečovať potenciálnym záujemcom len Poštová filatelistická služba (POFIS)."

  Podľa prehľadov zásob známok na sklade SP, ktoré som mal možnosť vidieť však z niektorých známok existujú státisícové zásoby, s ktorými si Pofis v žiadnom prípade neporadí a museli by sa skartovať. Počul som však aj takú interpretáciu vyššie spomenutého opatrenia, že korunové známky sa na poštách síce nebudú predávať ale mimo priehradiek budú na zásielky vylepovať.

  V každom prípade by SP mala sledovať nielen stav zásob v centrálnom bratislavskom sklade ale stav zásob nepoužitých známok ZA CELÝ PODNIK. Má k tomu uspôsobený informačný systém SAP, evidujúci každú známku, nielen podľa nominálu ale podľa čísla. Totiž na niektorých poštách stále majú zásoby známok, ktoré už v TÚP dávno nie sú a čas do konca roka sa kráti...

  Ďalším faktom je používanie známok so symbolickou nominálnou hodnotou (T...) namiesto korunových známok. Napr. sú k dispozícii 30-korunové známky (Zvolen, Jasov, paralympiáda) ale nalepia sa dve známky Eugen Suchoň, len preto, že na danej priehradke momentálne iná možnosť nie je.

  Ešte negatívnejším prípadom je používanie výplatných strojom namiesto známok - v korunovej mene.

  Kompetentným miestam SP by som navrhol osobne motivovať pracovníkov na minimalizácii týchto - pre uskutočnenie zámeru spotrebovať korunové známky nepriaznivých javov.

  Tiež by som navrhoval prehodnotiť súčasný spôsob distribúcie známok a vrátiť sa k predošlému spôsobu t.j. cez tzv. poverené okresné pošty.

  V súčasnej situácii navrhujem nasledovný spôsob distribúcie:
  1. jednorazovo vyskladniť z TÚP všetky korunové známky podľa stanoveného kľúča (napr. výkony listovej a balíkovej služby) na okresné pošty.
  2. regionálne riaditeľstvá pôšt poveriť sledovaním aktuálneho stavu na podriadených poštách napr. v 2-týždňovej frekvencii a redistribúcie známok z úradnej moci.

  Prosím o doručenie tohto návrhu kompetentným miestam SP.

 • Monika Podolská (POFIS) 16. september 2008 @10:34

  Dovolíme si Vás informovať, že Slovenská pošta sa touto problematikou zaoberá, starostlivo sleduje spotrebu poštových známok s nominálnou hodnotou v Sk a snaží sa ich v čo najväčšej miere spotrebovať.