použité známky

Pridať do obľúbených
 • Andrea 16. október 2006 @18:51

  Chcem sa opýtať na zbieranie použitých známok - na podrobnejšie vysvetlenie. V literatura (F. Švec:Filatelia - Zbierame známky, Mladé letá Bratislava 2000) som sa dočítala, že použité známky sa zbierajú najmä na celistvostiach ako doklad o ich skutočnom použití - aké sú pre to bližšie zaužívané pravidlá - veľkosť obálky, ako sa "odkladajú". Ďalej ako odlepiť použité známky ,keď si ich chcem dať do generálneho albumu - robím to zatiaľ tak, že ich dávam nad paru a keď povolí lep opatrne ich oddelím od papiera - zatiaľ si ich ukladám len do známkového zásobníka. Môžem použiť namiesto "filatelistických nálepiek" na prilepenie použitých známok do generálneho albumu aj "bankovú lepiacu pásku", ktorú si doma nastrihám a ešte ako vlastne to tam mám prilepiť?
  Ďakujem za rady.

 • Monika Podolská (POFIS) 18. október 2006 @08:51

  Zbieranie použitých poštových známok bola pôvodná forma zbierania poštových známok, ktorá však pretrváva až do súčasnosti. Použité známky sa zbierajú aj na obálkach alebo poštových lístkoch, pokiaľ v tejto forme predstavujú doklad o poštovej histórii alebo zvláštnosť poštovej prepravy zásielky. Celistvosť z obdobia vzniku poštových známok má vždy vyššiu hodnotu ako tieto známky odlepené z listu alebo obálky. Rovnako to platí aj o prvých známkach z nášho územia vydávaných od r. 1918 (Hradčany) alebo o prvých známkach po oslobodení v roku 1945 (Košické vydanie) a z obdobia menovej reformy 1953. Najčastejšie sa zbierajú celistvosti formátu bežnej listovej obálky, výnimočne aj väčšie formáty (napr. z firemnej korešpondencie).
  Tak ako poznáme zásobníky na známky, sú aj zásobníky na celistvosti, ktoré sú upravené na jej zasunutie do priesvitnej fólie, obyčajne na jeden albumový list možno uložiť dve celistvosti.
  Z bežnej korešpondencie možno známky odlepovať aj spôsobom akým uvádzate. Pritom však na známke môžu ostať zvyšky lepu. Niekedy je preto výhodnejšie známky odlepovať vo vlažnej vode. Spôsob odlepovania volíme na základe získaných skúseností aj podľa druhu tlače, papiera a lepu známky.
  Použité známky sa môžu ukladať do bežného zásobníka alebo (pokiaľ ide chronologickú zbierku nejakého teritória) aj pripevňovať na predtlačené albumové listy. Použité známky sa pripevňujú filatelistickými nálepkami, keď menšia časť nálepky sa prilepí na známku a väčšou časťou sa prilepí na albumový list. Nastrihaním klasickej bankovej lepiacej pásky (papierovej) v podstate získame aj vhodné filatelistické nálepky.
  Niektoré poštové správy ponúkajú pečiatkované známky, ktoré majú aj lep. Takéto známky sa môžu ukladať aj do priesvitných fólií (havidiek) a takto pripevňovať na albumový list.