• detective1 3. september 2005 @21:28

    Ako sa začína so zberateľstvom?

  • Monika Podolská (POFIS) 13. september 2005 @14:26

    Zberateľstvo vo filatelii zahŕňa zbieranie známok a filatelistických produktov vydaných určitou krajinou alebo námetovú filateliu. V slovenskej známkovej tvorbe sú to námety napr. umenie, technické pamiatky, krásy našej vlasti a pod. Preto doporučujeme pri zakladaní filatelistickej zbierky, najprv sa oboznámiť s emisným plánom za niekoľko rokov späť, nachádza sa na Internete, a zvoliť si systém zbierania s určitou témou, alebo sa môžete rozhodnúť pre zbieranie kompletných emisií za príslušný rok. V prípade záujmu sa môžete písomne obrátiť na POFIS, odd. tuzemskej expedície a obchodu, ktoré Vám zašle emisný plán, objednávkový formulár / aj jednorázový/ a ročníkové letáčiky, prípadne môžete navštíviť predajne POFIS, kde Vám odborne poradia naše zamestnankyne. Zároveň Vám odporúčame prihlásiť sa do niektorého klubu filatelistov, ktoré sú organizované po celom Slovensku. Pre kontaktovanie klubu, najlepšie v rámci Vášho bydliska, si pozrite stránku Zväzu slovenských filatelistov www.zsf.chtf.stuba.sk, na ktorej sa nachádza podrobný zoznam klubov.

Pripojte sa k nám na facebooku