automatové známky

Pridať do obľúbených
 • PO 14. január 2005 @10:36

  Zvýšením poštových poplatkov od 1.1.2005 sa mi javí 1.nastavená hodnota 8.00 Sk v automate na hlavnej pošte BA 1 ako neopodstatnená. Prosím o informáciu, či sa v tejto súvislosti (zvýšenie poštových poplatkov k 1.1.2005) uvažuje so zmenou nastavených hodnôt automatových známok . Ak áno, tak kedy? Za odpoveď Vám už vopred ďakujem, predpokladám, že zaujme mnohých filatelistov.

 • Monika Podolská (POFIS) 14. január 2005 @13:20

  V súvislosti so zmenou tarify v roku 2005 budú v známkovom automate zrušené
  nominálne hodnoty známok 8,- a 14,- Sk a doplnené nominálne hodnoty 19,-
  a 20,- Sk. Zmenu nominálnych hodnôt v známkovom automate predpokladáme na prelome mesiacov január a február 2005.

 • Ivanivan 16. február 2005 @19:28

  Na hlavnej pošte ,kde je automat sú stále pôvodné hodnoty 8.- a 14.- a prelom mesiacov jenuár-február je dávno za nami (dnes je 16.febr.). Prečo tieto
  zmeny Pofisu vždy tak dlh trvajú?

 • Monika Podolská (POFIS) 21. február 2005 @13:09

  Centrum POFIS nevydáva automatové známky (značky), ich vydávanie a zmeny nominálnych hodnôt z známkovom automate sú plne v kompetencii Regionálneho poštového centra Bratislava. Napriek tomu Vám môžeme oznámiť, že uvedené nominálne hodnoty boli dňa 17.2.2005 zmenené.
  POFIS