This product is not for sale

150. výročie uvedenia do prevádzky Košicko-bohumínskej železnice Issue number
PPP 08/22
Date of issue
18.03.2022