Výstava - Pocta obetiam holokaustu

Slovenská pošta, a.s., Poštové múzeum a Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy spojenú s inauguráciou novej poštovej známky "Pocta obetiam holokaustu".

Podujatie sa uskutoční 24. marca 2017 o 15:00 hod. v priestoroch Slovenskej pošty, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica.

holokaust

Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

PPP Pocta obetiam holokaustu

Viac...

Výstava - SVET ZNÁMOK

Výstava - Svet známok

Viac...

Slávnostné uvedenie poštovej známky "Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)"

Slovenská pošta, a.s., Zväz slovenských filatelistov a obec Beckov Vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky z emisie "Osobnosti: Jozef Miloslav Hurban (1817 - 1888)", ktoré sa uskutoční 19. marca 2017 (nedeľa) od 15:30 hod. v Kultúrnom dome Beckov v rámci Celonárodnej spomienky pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

Viac...

Inaugurácia poštovej známky "100. výročie zjavenia vo Fatime"

Fatima Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

Viac...

Anketa o najkrajšiu poštovú známku roka 2016

Anketa 2016

Viac...

Vedecká konferencia 2017

Slovenská pošta, a. s., Poštové múzeum po úspešnej realizácii vedeckých konferencií na témy „Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti“ a História a súčasnosť zbierok a zberateľstva“ pripravuje na deň 26.09.2017 v poradí už tretiu vedeckú konferenciu, tentoraz na tému

„Múzeum v minulosti a v súčasnosti“.

Poštové múzeum privíta aktívnu účasť širokej vedeckej, kultúrnej a múzejníckej verejnosti. Pre stiahnutie dokumentu s bližšími informáciami o pripravovanej vedeckej konferencii použite link

Vedecká konferencia 2017

Viac...

Slovenská pošta, a.s., vydá poštový lístok na propagáciu Banskej Bystrice ako Európskeho mesta športu 2017

Pri príležitosti získania titulu Banská Bystrica - Európske mesto športu roka 2017 vydáva Slovenská pošta, a.s., poštový lístok s prítlačou, propagujúci túto pre mesto Banská Bystrica významnú udalosť. Motívom prítlače poštového lístka je najvýznamnejší súčasný slovenský atlét Matej Tóth so zlatou medailou z Olympijských hier v Riu de Janeiro na pozadí dominánt mesta Banská Bystrica.

CDV BB EMŠ

Okrem poštového lístka vydáva Slovenská pošta, a.s., v limitovanom množstve aj tlačový list známky s personalizovaným kupónom taktiež s prítlačou, ktorá propaguje Banskú Bystricu ako Európske mesto športu 2017 so športovcom Matejom Tóthom.

ZPK BB EMŠ

Slávnostné otvorenie športového roka Európskeho mesta športu 2017 sa uskutoční 6. januára 2017 o 16:00 hod. na Námestí SNP v Banskej Bystrici športovo zábavným programom za účastí významných osobností spoločenského a športového života i zahraničných hostí. Súčasťou programu bude aj koncert Kataríny Knechtovej a Trojkráľový večerný beh ulicami mesta. Počas podujatia bude pre záujemcov na Námestí SNP v čase od 16:00 do 19:00 hod. k dispozícii príležitostná poštová priehradka Slovenskej pošty aj s príležitostnou poštovou pečiatkou venovanou tomuto podujatiu.

PPP BB 2017 EMŠ

Viac...

Slávnostné uvedenie poštovej známky "Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre"

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská pošta, a.s. a Zväz slovenských filatelistov Vás pozývajú na slávnostné uvedenie poštovej známky z emisie "Kultúrne dedičstvo Slovenska: SPU v Nitre", ktoré sa uskutoční 17. januára 2017 o 14:00 hod. v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

PPP SPU v Nitre

Viac...

Uvedenie a prezentácia poštovej známky "Ochrana prírody: NPR Šúr pri Svätom Jure"

NPR Šúr pri Svätom Jure Pre záujemcov bude k dispozícii príležitostná poštová priehradka a taktiež príležitostná poštová pečiatka.

Viac...

Deň poštovej známky a filatelie

Deň poštovej známky a filatelie

Viac...

Pripojte sa k nám na facebooku