150. výročie prvej poštovej známky na našom území (MDPT SR) Číslo emisie
010 CSO 209/00
Dátum vydania
20.11.2000
Pripojte sa k nám na facebooku