Tento produkt je nepredajný

Tlačový list známky s personalizovaným kupónom - Bratislavské zberateľské dni 2018 Dátum vydania
02.06.2018
Nomin. hodnota
7.98 €

Produkt je na predaj len v predajni POFIS, Nám. slobody 27, Bratislava,

alebo na dobierku na adrese pofis.obchod@slposta.sk.

Cena TL je 9.18 €.

Pripojte sa k nám na facebooku