Pridať do obľúbených

Na sklade 280 ks

Ochrana prírody: Významné slovenské fosílie - tuleň Devinophoca claytoni Číslo emisie
772
Dátum vydania
09.09.2022
Nomin. hodnota
0.75 €
Predajná cena
0.75 €

     Vrch Devínska Kobyla (514 m) tvorí juhovýchodný výbežok Malých Karpát a je výnimočnou oblasťou s výskytom početných paleontologických lokalít. Jednou z nich je aj významné paleontologické nálezisko Bonanza, ktoré sa nachádza na severnom okraji Devínskej Kobyly, medzi Dúbravkou a Devínskou Novou Vsou. Lokalitu predstavuje trhlina v mezozoických vápencoch, ktorá je vyplnená morskými sedimentami mladších treťohôr – miocénu. Z náleziska boli opísané nálezy vzácnej fauny fosílnych morských a suchozemských stavovcov.  

      V mladších treťohorách (miocén) bola Devínska Kobyla súšou s polostrovným až ostrovným ekosystémom. Na základe zistených fosílnych spoločenstiev možno predpokladať, že pred cca 13 miliónmi rokov v tejto oblasti dominoval subtropický lesný humídny habitát so zdrojmi sladkej vody a s ojedinelými otvorenými plochami. Pobrežie bolo tvorené skalnatými útesmi a piesčitými plážami, ktoré boli omývané vodami plytkého teplého mora s výskytom bohatej morskej fauny.

     Jedným zo živočíchov obývajúcich tieto prostredia bol aj tuleň druhu Devinophoca claytoni, ktorého unikátne fosílne zvyšky boli objavené v lokalite Bonanza. Fosílie tohto novoopísaného rodu a druhu tuleňa sa vyznačujú osobitnými morfologickými črtami, ktoré ho odlišujú od iných skupín tuleňov. Druh Devinophoca claytoni bol preto zaradený do novoopísanej podčeľade Devinophocinae. Rodové meno a názov čeľade sú kombináciou názvu blízkej Devínskej Novej Vsi a latinského pomenovania tuleňa (phoca). Z evolučného hľadiska predstavuje veľmi významný element reprezentujúci primitívnu skupinu tuleňov, ktorá je považovaná za predchodcov všetkých dnešných tuleňov s pôvodom na Devínskej Kobyle. Je to vzácny endemický druh s výskytom potvrdeným len v lokalite Bonanza, ktorý bol rozšírený v plytkovodných morských paleoprostrediach so zónami koralových rifov v blízkosti niekdajšieho pobrežia Devínskej Kobyly, na východnom okraji treťohorného mora nazvaného centrálna Paratethys. Na základe morfológie lebky sa predpokladá, že druh Devinophoca claytoni sa živil mäkkýšmi a kôrovcami. Na známke je znázornená fosília holotypovej lebky tuleňa Devinophoca claytoni, ktorá je deponovaná v zbierkach Prírodovedného múzea SNM v Bratislave. 

Radoslav Biskupič

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 22
  • Stránka z 22