Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

UMENIE: Matthäus Merian (1593 – 1650) Číslo emisie
750
Dátum vydania
18.10.2021
Nomin. hodnota
2.20 €

     Matthäus Merian st. (1593 – 1650), pôvodom švajčiarsky rytec pôsobiaci vo Frankfurte nad Mohanom, je u nás známy predovšetkým vedutou Prešporku (Bratislavy), jedinou z územia dnešného Slovenska, ktorú zaradil do svojho impozantného historicko-geografického knižného diela Archontologia cosmica vydaného vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1638. Prešporok sa totiž od roku 1536 v dôsledku osmanskej expanzie stal novým hlavným a korunovačným mestom Kráľovského Uhorska. Aj samotná veduta je významná, veď patrí k najznámejším a zároveň najkrajším pohľadom na Bratislavu. Dôležitá je aj tým, že predstavuje prakticky prvý a na dlhé obdobie vzorový pohľad na mesto zo severnej strany, čím vyvážila južné pohľady od Dunaja vytvárané už vyše 50 rokov predtým.

     Matthäus Merian patril vo svojej dobe k najplodnejším tvorcom a vydavateľom nielen v Nemecku, ale v podstate aj v celoeurópskom meradle. Pre svoje obchodne úspešné projekty tak mohol zamestnávať stále viac a viac dobrých grafikov. Na druhej strane, zaužívanú trojčlenku v signatúrach listov – tvorca predlohy, výkonný grafik a vydavateľ – často a vedome zužoval na svoje meno, ktoré sa stávalo firemnou značkou a práca jeho spolupracovníkov v dielni tak ostávala anonymná. A to bol zrejme tiež hlavný dôvod, prečo vlastne nevieme, kto je autorom pôvodnej kresby nášho pohľadu. Môžeme sa len domnievať, že išlo o staršiu predlohu, veď v roku vydania veduty naberal hrad počas tzv. pálffyovskej prestavby v rokoch 1635 – 1649 podobu pravidelného castella, ktorá už pripomínala tú dnešnú.

     Nielen kvalitná predloha, ale aj jej precízne a s detailom pracujúce grafické spracovanie mohli byť aj základom konceptu vytvorenia hárčeka známky prostredníctvom výrazného detailu. Ani tak však rytec pri jej realizácii nemohol originál „kopírovať“ jedna k jednej, ale musel ho zmenšiť, no svojim poňatím sa k „reprodukcii“ grafiky veľmi priblížil. Vydarená typografia s jemným farebným akcentom i celý hárček robia z tejto známky skutočný zberateľský zážitok. Emisiu dopĺňa portrét Matthäusa Meriana st. na prítlači FDC spracovaný podľa rytiny Joachima von Sandrartom (1608 – 1688) a na FDC pečiatke je figurálny motív kráčajúceho chodca prevzatý z veduty Bratislavy.

Mgr. Martin Čičo

Zobraziť menej