Pridať do obľúbených

Na sklade 622 ks

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

EUROPA 2009: Astronómia Číslo emisie
455
Dátum vydania
28.05.2009
Nomin. hodnota
0.90 €
Predajná cena
0.90 €

20. decembra 2007 vyhlásilo 62. valné zhromaždenie Organizácie spojených národov rok 2009 za Medzinárodný rok astronómie. Rezolúciu navrhlo Taliansko – domovská krajina Galilea Galileiho. S iniciatívou prišla Medzinárodná astronomická únia a UNESCO, Slovensko iniciatívu podporovalo. Medzinárodný rok astronómie 2009 (IYA2009) je oslavou prvého použitia astronomického ďalekohľadu Galileim v roku 1609, udalosti, ktorá ovplyvnila celý svet. V súčasnosti sledujú vesmír zo Zeme i z vesmíru stovky ďalekohľadov 24 hodín denne. Mottom IYA2009 je: „Vesmír – objavuj ho pre seba“. IYA2009 predstavuje šancu pre národy sveta byť účastníkmi úžasných vedeckých objavov a grandióznych technických riešení. Bude to rok globálnej spolupráce pre mierové účely – hľadanie nášho kozmického pôvodu a spoločného dedičstva, ktoré spája všetkých ľudí na Zemi. Na Slovensku koordinuje akcie k IYA2009 Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici. Astronómia, jedna z najstarších vied na Zemi, má korene u Sumerov a Egypťanov, ktorí už v 5. tisícročí pred n.l. ovládali základy orientácie a počítania času. Ako prírodná veda sa rozvíja od 16. storočia vďaka prácam Koperníka, Galileiho, Keplera a Newtona. Vzhľadom na predmet výskumu – nebeské telesá, ktoré sú prístupné všetkým – je to veda medzinárodná, s veľkou mierou spolupráce a efektívnej špecializácie jednotlivých krajín. Slovensko má vo svetovom astronomickom výskume veľmi dobré postavenie – vďaka koncentrácii úsilia na riešenie úloh v 3 oblastiach - výskum Slnka a vzťahov Slnko-Zem, výskum komét, meteorov a asteroidov a výskum hviezd a hviezdnych sústav. Astronomické zariadenia na Slovensku môžeme rozdeliť do troch kategórií: 1) základný výskum – Astronomický ústav SAV; 2) vzdelávanie – Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach; 3) popularizácia – Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a ďalšie hvezdárne a planetáriá samosprávnych krajov, miest a obcí. Záujemcov spájajú 2 združenia – Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenský zväz astronómov amatérov. Doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 12
  • Stránka z 12
Pripojte sa k nám na facebooku