Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Veľká noc 2008 Číslo emisie
414
Dátum vydania
28.02.2008
Nomin. hodnota
0.65 €

Označenie T2 50 g zodpovedá tarife pre list 2. triedy do 50 g v tuzemskom styku. © Slovenská pošta, a . s., 2008 Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky (tiež Pascha z latinčiny a pesah z hebrejčiny) je najvýznamnejší kresťanský sviatok, ktorým si kresťania na celom svete pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Podľa kresťanskej tradície sa táto udalosť stala na tretí deň po jeho ukrižovaní, niekedy medzi rokmi 27 a 33 po Kr. Veľká noc v katolíckom liturgickom kalendári začína vigíliou Nedele Vzkriesenia, trvá päťdesiat dní až do Turíc, a končí slávnosťou zostúpenia Ducha svätého. Zaujímavosťou tohto sviatku je fakt, že patrí k tzv. pohyblivým kresťanským sviatkom, ktorého presný dátum každoročne určuje cirkev. Cirkevné autority sa pritom neriadia solárnym kalendárom, ale veľmi archaickým – lunárnym kalendárom. V západnej kresťanskej tradícii sa Veľká noc stanovuje v období medzi 22. marcom a 25. aprílom (vrátane), pričom platí, že ide o nedeľu po prvom splne mesiaca v období po dni jarnej rovnodennosti (21. marec). Najstaršia historická správa o slávení Kristovho zmŕtvychvstania pochádza z 2. storočia po Kr. Tento kresťanský sviatok významovo nadviazal na pôvodný židovský sviatok pesah, ktorý pripomína starozákonný odchod Izraelitou z Egypta pod vedením Mojžiša. Hlavným symbolom Veľkej noci je baránok. V kresťanstve symbolizuje baránok Ježiša Krista, ktorý svojím obetovaním „sníma hriechy sveta“. K ďalším kresťanským veľkonočným symbolom patrí kríž (pripomínajúci ukrižovanie), oheň (symbolizujúci víťazstvo nad tmou a smrťou) a svieca (ako symbol vzkriesenia). V slovanskom prostredí sa do symboliky veľkonočných sviatkov premietli aj archaické tradície spojené so sviatkami jari a oslavami plodnosti. V ľudových veľkonočných zvykoch na Slovensku sa stretávame s hodovaním, maľovaním vajíčok, pletením vŕbových korbáčov a tzv. „oblievačkou“ na Veľkonočný pondelok. Na strednom a západnom Slovensku prevažuje tzv. „šibačka“ (teda symbolické a zábavné šibanie dievčat a žien korbáčom), kým na východnom Slovensku prevláda polievanie. Tieto ľudové zvyky sa stali námetom pre tohtoročnú emisiu známky Veľká noc. Mgr. Tatiana Podolínska, PhD.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 19
  • Stránka z 19
Pripojte sa k nám na facebooku