Pridať do obľúbených

Na sklade 865 ks

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Technické pamiatky – Hasičská technika, F. Seltenhofer 1880 Číslo emisie
421
Dátum vydania
30.04.2008
Nomin. hodnota
1.90 €
Predajná cena
2.00 €

Označenie T2 1000 g zodpovedá tarife pre list 2. triedy do 1000 g v tuzemskom styku. © Slovenská pošta, a . s., 2008 Okrem transportu ručným ťahaním je uspôsobená aj na konský záprah. Na plošine má uloženú železnú nádrž na vodu, kováčsky ukutú dvojramennú páku, prúdnicu a nádobu na náradie. Jej výtlak predstavuje 140 – 160 litrov za minútu, dostrek 24 – 26 metrov. Obslužný personál tvorí 6 osôb. Najstaršiu továreň na hasičské náradie v Maďarsku v Šoproni (Ödenburg) založila v roku 1816 rodinná dynastia Seltenhoferovcov. Jej štyri generácie (všetci s krstným menom Fridrich) dokázali udržať výrobný program firmy až do konca druhej svetovej vojny. Bol postavený na technickej a remeselnej kvalite, veľkom odbyte, nízkych cenách a výhodných splátkach pre obce a spolky. Kvalitou a remeselným vyhotovením dokázali konkurovať i na medzinárodnej úrovni. Už v roku 1869 obdržala továreň titul „cisárskeho a kráľovského dvorného dodávateľa“, cisár František Jozef im prepožičal zlatý záslužný kríž s korunou a rytierskym krížom. Širokú škálu výrobkov prezentuje firemný katalóg z konca 90. rokov 19. storočia, kde je uvedený zoznam 36 hasiacich strojov. V roku 1897 eviduje továreň už 4071 vyrobených strojov. Za účelom ich rozširovania na území bývalého Rakúsko-Uhorska zriaďuje svoje pobočky v Budapešti. Firma si sama konštruuje pojazdné striekačky a dáva ich patentovať. Pokrok vo výrobe sa prejavil v rámoch vozov, kde drevo vystriedalo kujné železo, vodné nádrže boli zo štajerského plechu a valce z najlepšieho bronzu. Všetky tlakové vývody každej striekačky boli opatrené závitmi predpísanými tzv. Maďarskou závitovou normou. Striekačky s priemerom valcov do 100 mm mali medenú veterníkovú a vákuovú nádobu. Vozy boli vybavené sacími hadicami, konopnými hadicami, prúdnicami z medi, kľúčmi, kladivami, kanvičkami na olej a pod. Mgr. Blahoslav Lazorík

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 14
  • Stránka z 14
Pripojte sa k nám na facebooku