Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Krásy našej vlasti – Kláštor Hronský Beňadik Číslo emisie
400
Dátum vydania
06.06.2007
Nomin. hodnota
34.00 Sk

© Slovenská pošta, a .s., 2007 K najväčším a najbohatším opátstvam benediktínov na Slovensku patrilo opátstvo v Hronskom Beňadiku. Vzniklo v údolí Hrona pri prastarej ceste spájajúcej Nitru so Zvolenom a banskými lokalitami, pričom až do 16. storočia plnilo funkciu stredovekého notárstva (tzv. hodnoverné miesto). Prvá románska trojloďová bazilika bola vysvätená v roku 1075 kráľom Gejzom I. Na mieste starého kláštorného komplexu vybudovali v rokoch 1346 – 1375 dvojvežový gotický kostol. Dnešnú trojloďovú halu s polygonálne uzavretým presbytériom obnovili po požiari v 15. storočí. Pri výstavbe kostola staviteľ uplatnil gotickú skeletovú konštrukciu Trojlodie, delené bohato profilovanými piliermi, má krížové klenby. Na západnom priečelí sa nachádza reprezentačný vrcholnegotický vstupný portál. Južne od kostola stojí štvorkrídlový kláštor, ktorého tzv. opátske krídlo dokončili v roku 1508. Kostol a kláštor s rajským dvorom jednotliví opáti zariaďovali významnými umeleckými dielami hlavne oltármi, z ktorých sa však zachovalo veľmi málo. V kostole ostala napr. skriňa neskorogotického krídlového oltára sv. Scholastiky z roku 1460. Jednou z najvýznamnejších pamiatok tabuľového maliarstva bol pašiový oltár, nachádzajúci sa dnes v Diecéznom múzeu v Ostrihome, podobne ako mnohé iné vzácne pamiatky. V 16. storočí kláštor prebudovali na protitureckú pevnosť a novým majiteľom sa stala ostrihomská kapitula. V priebehu 17. storočia vykonávali rôzne opevňovacie práce a v 18. storočí postavili na mieste zrúteného krídla veľkú sýpku. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia prebehla pamiatková obnova, kedy sa regotizoval exteriér a do interiéru umiestnili neogotické oltáre s časťami pôvodného gotického zariadenia. Na FDC je použitý motív z krížovej chodby kláštora. PhDr. Jadwiga Lacková

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 35
  • Stránka z 35