Tento produkt je nepredajný

Tento produkt je súčasťou nasledujúcich produktov

Bienále ilustrácií Bratislava Číslo emisie
357
Dátum vydania
23.05.2005
Nomin. hodnota
30.00 Sk

© Slovenská pošta, a..s., 2005 Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) je medzinárodná súťažná výstava originálov ilustrácií detských kníh. Dielo reprodukované na známke je knižná ilustrácia, ktorú medzinárodná porota ocenila na BIB 2003. Na tomto bienále sa celkovo predstavilo 311 ilustrátorov z 38 krajín, pričom Grand Prix BIB 2003 získala Iku Dekune z Japonska. Jej ilustrácia však neprezentuje typické znaky japonskej ilustračnej kultúry. Ilustrácie tejto umelkyne nesú znaky európskej ilustrácie a autorka nezaprie ani skutočnosť, že bola žiačkou profesora Dušana Kállaya. Kállayov vplyv na jej tvorbu je evidentný v chápaní ilustrácie, v poetike, vo fantazijných polohách a vo vyprofilovanom zmysle pre jemný, nenápadný a sympatický humor. Hoci sa v jej plnofarebných obrazoch objavujú figúry, či už ľudské alebo zoomorfné, ktoré majú svoju vlastnú povahu a charakter, jej ilustrácia je architektonicky vystavaná, má perspektívu, inokedy masívne bloky, ktoré kombináciou svetla a tieňa dosahujú hĺbku a poskytujú priezory smerom von i dnu, vytvára útulné prostredia, ktoré majú intimitu. Výrazným znakom je aj kontrastne plošná, takmer dekoratívna ilustrácia. Prezentovaným dielom na FDC je ilustrácia profesora Dušana Kállaya, ktorého možno právom považovať za nášho najznámejšieho a najuznávanejšieho výtvarného umelca v zahraničí. Jeho tvorba je finálnym tvarom absolútneho výtvarného videnia a vnímania sveta podloženého výnimočnou predstavivosťou. Zmysel pre fantáziu aplikuje v zámerne deformovaných kompozíciách figúr, zvierat, vtáctva v labyrinte línií spletených do nekonečných podivuhodných štruktúr dokumentujúcich hravosť a tajomnosť umelca zároveň. Tak sa dostáva v týchto dvoch rovinách do komparácie dielo profesora a jeho žiaka - úspešného pokračovateľa výtvarného myslenia a vizuálneho pertraktovania istého vplyvu, avšak bez straty vlastnej umeleckej identity. Mgr. Barbara Brathová

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 33
  • Stránka z 33
Pripojte sa k nám na facebooku