Tento produkt je nepredajný

Múzeum židovskej kultúry Číslo emisie
196
Dátum vydania
23.11.1999
Nomin. hodnota
12.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 23.11.1999 dve príležitostné poštové známky série "Múzeum židovskej kultúry na Slovensku" s nominálnou hodnotou 12 Sk a 18 Sk vytlačené na spoločnom priehradkovom liste. Na známkach sú zobrazené exponáty Múzea židovskej kultúry v Bratislave - džbány habánskej keramiky vytvorené pre bratstvo Chevra kadiša v roku 1776 (12 Sk) a v roku 1734 (18 Sk). Súčasne vydala tieto známky Izraelská pošta (Israel Postal Authority). Autorom grafickej úpravy emisie je akad. maliar Martin Činovský. Rytiny známok podľa líniovej rozkresby akad. maliara Martina Činovského vytvorili: František Horniak (12 Sk) a akad. maliar Rudolf Cigánik (18 Sk). Viacfarebné známky o rozmeroch obrazovej časti 26 x 40 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., technikou dvojfarebnej oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom na spoločných tlačových listoch, na ktorých je 2 x po 4 ks známok ( dva štvorbloky so striedavo rozmiestnenými známkami a potlačeným medzipoľom). Súčasne bola vydaná obálka prvého dňa vydania vrátane príležitostnej pečiatky s domicilom Bratislava. Na FDC zobrazený svietnik- chanukija (19 stor.). Rytec FDC Arnold Feke. FDC vytlačila uvedená tlačiareň oceľotlačou z plochých platní jednofarebne (modrošedá farba). Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 23.11.1999 až do odvolania. V roku 1991 bolo založené oddelenie židovskej kultúry pri Historickom múzeu Slovenského národného múzea, z ktorého až v roku 1994 vzniklo samostatné Múzeum židovskej kultúry na Slovensku ako súčasť SNM. Väčšiu časť jeho zbierkového fondu tvoria predmety používané pri bohoslužbách v synagógach a modlitebniach ako aj predmety z inventáru židovských domácností. Stála expozícia (otvorená 20. mája 1993) na Židovskej ulici č. 17 v Bratislave oboznamuje návštevníkov s dejinami a kultúrou Židov žijúcich na území Slovenska už od čias Veľkomoravskej ríše (9. storočie n. l.). Približuje všedný i sviatočný život židovského obyvateľstva, prehľad najdôležitejších sviatkov, interiér synagógy ako aj významné osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko v rôznych oblastiach umeleckého, kultúrneho, spoločenského i vedeckého života.

Univ. prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. riaditeľ múzea
Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 38
  • Stránka z 38
Pripojte sa k nám na facebooku