Tento produkt je nepredajný

Duchovná obnova Číslo emisie
138
Dátum vydania
01.12.1997
Nomin. hodnota
4.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 1.12.1997 príležitostnú poštovú známku "Duchovná obnova " s nominálnou hodnotou 4 Sk. Na známke je ilustrácia Vincenta Hložníka z cyklu Starý a Nový zákon zobrazujúca vzkrieseného Ježiša Krista medzi učeníkmi. Autorom grafickej úpravy známky a súčasne aj rytcom známky je Martin Činovský. Viacfarebnú známku o rozmeroch obrazovej časti 23 x.30 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 známkach . Náš letopočet, rátaný od narodenia Ježiša Krista, sa blíži k roku 2000. Rok 2000 bude nielen medzníkom tisícročí, ale predovšetkým jubilejným rokom historickej udalosti, ktorou boli prvé Vianoce: narodenie Božieho Syna z Panny Márie. V tejto súvislosti vyzval pápež Ján Pavol II. katolícku cirkev, ba aj celý svet k trojročnej duchovno-morálnej príprave na Veľké jubileum roku 2000. V rámci tohto programu je prvý rok - 1997 - venovaný téme: Ježiš Kristus - sviatosť krstu. V apoštolskom liste "Tertio millenio adveniente" (Blížiace sa tretie tisícročie) Svätý Otec píše: "Všetko sa má zameriavať na prednostný cieľ jubilea, ktorým je posilnenie viery a svedectva kresťanov." Toto je výzva pre všetkých lepšie poznávať Ježiša Krista, jediného Spasiteľa ľudstva a dôslednejšie stvárňovať našu súčasnosť v duchu jeho pravdy a lásky. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 1. 12. 1997 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 42
  • Stránka z 42
Pripojte sa k nám na facebooku