Tento produkt je nepredajný

Deň poštovej známky 1997 Číslo emisie
139
Dátum vydania
18.12.1997
Nomin. hodnota
4.00 Sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vydalo dňa 18. 12. 1997 príležitostnú poštovú známku " Deň poštovej známky " s nominálnou hodnotou 4.Sk. Na známka je parafráza loga Slovenskej pošty, š.p. v podobe rydla skrúteného do tvaru poštovej trúbky zobrazeného na podklade siete rytých línií. Na kupóne je zobrazené oko - motív rozložený autotypickým rastrom . Autorom výtvarných návrhov emisie je Robert Brun. Rytcom je František Horniak . Známku hnedo-modrej farebnosti rozmerov obrazovej časti 40 x.23 mm (na šírku) a kupón rozmerov 19 x 23 mm (na výšku) vytlačila Poštovní tiskárna cenin, a.s., Praha technikou rotačnej oceľotlače v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 30 známkach a 40 kupónoch. Slovenská známková tvorba sa od začiatku svojej emisnej činnosti priradila k štátom, kde je dlhoročná tradícia vydávania kvalitných poštových známok, ako sú Švédsko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko a Švajčiarsko. O správnosti nastúpenia na túto cestu svedčí záujem filatelistov v desiatkach štátov sveta, účasť na mnohých výstavách a ocenenia, z ktorých najvýznamnejšie je 3. miesto v súťaži "Najkrajšia známka sveta" - WIPA, Viedeň 1997. Autormi výtvarných návrhov známok sú zväčša renomovaní slovenskí výtvarníci, a tak už päť rokov toto miniatúrne umelecké dielo s nápisom "Slovensko" svojím obsahom výtvarným spracovaním a technickou kvalitou rytiny podáva prostredníctvom pošty informácie o krajine svojho pôvodu do celého sveta. Výtvarný návrh 139. slovenskej známky vydanej práve ku "Dňu poštovej známky" nie náhodou zobrazuje symbol - rydlo v tvare poštovej trúbky. Rydlo je najdôležitejším nástrojom pri tvorbe známkovej rytiny a práve jeho majstrovským ovládaním v technike oceľorytiny sa finálne realizuje kvalitná poštová známka, ktorá je zároveň aj výsledkom uvážlivej činnosti vydavateľa, citlivého výberu tém a ich vysokého umeleckého spracovania. Možno povedať, že krása a kvalita sa už stali atribútmi slovenských poštových známok. Známka platí v tuzemskom i medzinárodnom poštovom styku od 18. 12. 1997 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 33
  • Stránka z 33
Pripojte sa k nám na facebooku