Tento produkt je nepredajný

Ľudovít Štúr Číslo emisie
64
Dátum vydania
20.04.1995
Nomin. hodnota
16.00 Sk

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác vydalo dňa 20. 4. 1995 príležitostnú poštovú známku "Ľudovít Štúr" v hárčekovej úprave v nominálnej hodnote 16 Sk. Ľudovít Štúr (1815-1856) - vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia, jazykovedec, kodifikátor spisovnej slovenčiny. R. 1837-38 a 1840-43 pedagóg ev.lýcea v Bratislave. Filozoficko - historickými prednáškami zintenzívnil vlastenecké nadšenie mladej slovenskej inteligencie, ktorá dostala po ňom pomenovanie štúrovci. R. 1846 v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí zdôvodnil kodifikáciu nového celonárodného spisovného jazyka a dielom Náuka reči slovenskej mu dal pevnú gramatickú stavbu. Vydávaním Slovenských národných novín, požadovaním reforiem na uhorskom sneme v Bratislave, národnoobrannou publicistikou sa stal ideológom formujúceho sa slovenského národného hnutia. Stal sa jedným z hlavných predstaviteľov a vodcov slov. povstania 1848-49, vedúcim predstaviteľom SNR. Portrét Ľ. Štúra je na známke doplnený profilom alegorickej postavy. Otvorená kniha a faximile podpisu dotvárajú motivicky kompozíciu v dolnej časti hárčeka. Známka platí v tuzemskom i zahraničnom poštovom styku od 20. 4. 1995 až do odvolania.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 23
  • Stránka z 23
Pripojte sa k nám na facebooku