Tento produkt je nepredajný

Červený kríž Číslo emisie
21
Dátum vydania
15.11.1993
Nomin. hodnota
3.00 Sk

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 15. 11. 1993 príležitostnú príplatkovú poštovú známku "Červený kríž" v nominálnej hodnote 3 Sk s príplatkom 1 Sk v prospech Slovenského Červeného kríža. Autorom výtvarného návrhu známky, FDC a pečiatky a súčasne aj rytcom je František Horniak. Obrazovú časť známky tvorí symbolická kresba kvapky krvi s detskou tváričkou, dopĺňa ju znak Červeného kríža. Známku o rozmeroch 23 x 30 mm vytlačila Poštová tlačiareň cenín, Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou kombinovanou s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 kusoch. Známka platí v tuzemskom a medzinárodnom poštovom styku od 15. 11. 1993 až do odvolania...

Zobraziť viac

Podobné produkty

COVID-19 Číslo emisie
718
Dátum vydania
21.08.2020
Národný onkologický ústav Číslo emisie
598
Dátum vydania
05.11.2015
Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP Číslo emisie
584
Dátum vydania
16.03.2015
Liečba rakoviny prsníka Číslo emisie
536
Dátum vydania
12.04.2013
Boj proti HIV Číslo emisie
487
Dátum vydania
01.12.2010
COVID-19 Číslo emisie
FDC 718
Dátum vydania
21.08.2020
Národný onkologický ústav Číslo emisie
FDC 598
Dátum vydania
05.11.2015
Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP Číslo emisie
FDC 584
Dátum vydania
16.03.2015
COVID-19 Číslo emisie
718
Dátum vydania
21.08.2020
Národný onkologický ústav Číslo emisie
598
Dátum vydania
05.11.2015
Transplantačná jednotka kostnej drene DFNsP Číslo emisie
584
Dátum vydania
16.03.2015