Pridať do obľúbených

Na sklade 24 ks

Najvyšší kontrolný úrad SR Číslo emisie
454
Dátum vydania
07.05.2009
Nomin. hodnota
0.80 €
Predajná cena
0.40 €

© Slovenská pošta, a. s., 2009 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je inštitúciou s bohatou historickou tradíciou. História kontrolného úradu siaha do doby vládnutia cisárovnej Márie Terézie. S určitými kompetenčnými obmenami a transformáciou postavenia kontrolný orgán existoval v priebehu celej doby trvania monarchie až do vzniku Československej republiky, kedy bol zriadený Najvyšší účtovný kontrolný úrad. Po istých historických zmenách v postavení a kompetenciách zriadila SNR Najvyšší kontrolný úrad SSR. Aj keď bol v roku 1970 nahradený Výborom ľudovej kontroly SSR, ktorý sa v roku 1990 transformoval na Ministerstvo kontroly SR, v roku 1993 bol zákonom č. 39/1993 Z.z. zriadený Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, ktorý existuje a funguje dodnes. Je teda inštitúciou, ktorá si vo svojej skoro 250 ročnej tradícii udržala stabilné miesto vo všetkých spoločenských usporiadaniach, nestratila na svojej vážnosti a dodnes je zárukou nestrannej kontroly verejných prostriedkov. Na poštovej známke je znázornený heraldický emblém NKÚ SR, na ktorom je vyobrazený zlatý prirodzený rozkrídlený orol so zlatým jazykom a v striebornej zbroji, ktorý nesie na hrudi štátny znak Slovenskej republiky v striebornej niťovej bordúre a vpravo drží zlatú striebrohrotú kopiju apoštola Tomáša – to všetko je zdola ovinuté zlatou, purpurom podšitou stuhou s heslom PARSIMONIA EFECTIVITAS COMMODUM. Toto vyobrazenie predstavuje vyjadrenie ostrozrakosti, neochvejného preverovania skutočností vlastnou skúsenosťou a najmä nezávislosti kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorá sa riadi zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD.

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 39
  • Stránka z 39