Pridať do obľúbených

Na sklade 64 ks

Technické pamiatky - Most Kráľová pri Senci Číslo emisie
406
Dátum vydania
05.09.2007
Nomin. hodnota
29.00 Sk
Predajná cena
0.48 €

© Slovenská pošta, a .s., 2007 Most cez rieku Čierna Voda, na komunikácii Krmeš - Kráľová postavili v r. 1904. Predstavuje typ mosta s kamenným skeletom, po bokoch vyplnený pálenou tehlou, s umelecky spracovaným kamenným zábradlím v tvare balustrády. Most mal svojho kamenného predchodcu z 18. storočia. Talianski stavitelia a kamenári použili na jeho výstavbu pôvodný barokový materiál predovšetkým kamennú balustrádu. Z výtvarného a technického hľadiska je balustráda totožná s oplotením medzi farou a jej susedným domom. Most má barokové a secesné prvky, ale jeho slohové určenie najlepšie vyjadruje neobaroko. Do roku 1900 stál poniže kaštieľa aj drevený most. Most je technickou pamiatkou s výtvarnými prvkami, sekundárne evidovaný aj ako pamiatka urbanizmu a histórie. Stojí na štyroch nosných obdĺžnikových pilieroch, prekračuje rieku v 3 oblúkoch elipsovitého tvaru a teleso mosta ukončujú malé, 100 cm vysolé piliere. Oba konce mosta vypĺňa hmota od vozovky až po breh. Most je historicky spojený s pôsobením rodu Pálffyovcov v tejto lokalite. Pálffyovci dali postupne vybudovať rozsiahly vzorový poľnohospodársko priemyselný komplex. Upravili aj kaštieľ v Kráľovej a most, ktorý spájal bližšie okolie kaštieľa na pravom brehu rieky s parkom a pozemkami za riekou na ľavom brehu. Po smrti posledného majiteľa Jána Pálffyho a po skončení prvej svetovej vojny začalo hospodárstvo upadať, pozemky a park sa delili a most sa z areálu kaštieľa ocitol vo voľnej krajine. Z pôvodne parkového sa stal cestný most spájajúci dve miestne časti. Základné rozmery mosta sú: dĺžka 4009 cm, šírka telesa 602 cm, šírka vozovky 470 cm, výška mostu v najvyššom bode nad stredným oblúkom 680 cm. Na obálke prvého dňa vydania je znázornený barokový kamenný most cez riečku Sikenica v Bátovciach z roku 1780. Pečiatku tvorí motív gotického mostu v Dravciach. RNDr. Ľuboslav Škoviera

Zobraziť menej

Podobné produkty

  • Stránka z 35
  • Stránka z 35